دسته بندی: مسمط
 • خوانش: 21 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#وطن
ای گربه ی فراریده از موش بیشتر
ای چشم هایت "تَر" تر از هرچه که چشم تر
ای سوخته دل،عمر فنا رفته  در هدر
سوگ"دو"رود پر از خون،ای زخم هر تبر
آخر صدای تکّه ات، که م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

درد هایم را فقط یک ناله نامیدی چرا؟

تا به تسکینِ دلم آهی نبخشـیدی چرا؟

یک نفس بر رفعِ غم هایم  نکوشیدی چرا ؟

زیرِ پای زندگی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 449 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 24
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بدون دوست، چه گویم چه باز خواهد شد؟

سرشکِ نیمه ی شبها مجاز خواهد شد

بیا ز دوست بگو، کشفِ راز خواهد شد

 

به نام دوست، سخن دلنواز خواه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 726 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عروس حجله ی غم روبروی  نرگس ها
نماز خواند و دعایی، به کوی نرگس ها
گرفت دستِ نیازش گلوی نرگس ها

 

گرفته دخترکی عطر و بوی نرگس ها
نگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right">این اثر تقدیم می شود به کودکان و جوانان دلاور فلسطینی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاقبت از کار می ،شد همه بیکار می
شیشه خونبارمی ،مست که میبوده است؟
درشده در چاه و چه،گمشده در راه وره
جمله گرفتار نه،مست که میبوده است
خویش ترین خویش کو، لطف و نکوییش کو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 176 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عصرِ یک روزِ سرد و بارانی

چشمهایش - دو قاتلِ جانی

با روشهای غیر انسانی

عاشقم کرد / انتخابم کرد

 

بوسه هایی که طعم گس می داد

به لبم مزه ی ملس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 130 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


هر چند که شور شاعرانه
آویخته با   دوصد  بهانه
هر چند که رستن و جوانه
غلطیده بخون این ترانه
                             هر چند که عفت تغزل
                 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 220 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آنان که رو به محضر استاد می روند
شیرین زبان به دیدن فرهاد می روند
آن اهل باد ، در پی هر باد می روند

 

آنان كه هر كجا گذر افتاد ، مى روند

پشت هزار گردنه از ي

ادامه شعر ...
 • خوانش: 335 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

قلندارن حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاری ست

حافظ

 

بغض کردم تمامِ فروردین

و بهار ابتدای باران بود

کل اردیبهشت ضجه زدم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 211 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

 

زنا آورده  قومی از  یهودی های نصرانی

جهنم شد حجاز آخر از این اقوام شیطانی

به درد آور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 892 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1
گرگ از روز ازل وحشی و خونخوار نبود
یا بشر این همه بدکاره و بیمار نبود
از ستم، ظلم به سیاره که بسیار نبود

 

گرگ در قصه ی یوسف که گ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 250 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">سبزه ها روی کوزه پژمرده

ماهیِ توی تنگ هم مُرده

همسرم سیبِ سرخ را خورده

اتفاقی که سالِ پیش افتاد ...

 

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 709 مرتبه
 • سپاس: 21
 • تعداد نظر: 34
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

میلاد مولای عاشقان علی(ع) را به شاعران پاک و  شیفتگان آن امام همام، تبریک و تهنیت عرض می کنم .
1
شده عید و نیست در دل، غمی و غمی فضا را
بربوده عشق و جانی، همه موجِ غم فزا را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 123 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باید از نو شعر من، اینبار زاییده شویم
شاید این عصر دگرگون خواهد آجیده شویم
با تو یک جور دگر من زندگانی کرده ام
شاعران ما با که باید، با چه سنجیده شویم؟!
در فراسوی زمان نام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 229 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این کیست در آیینه؟ منم؟! پیر شدم

ای شعر نیا بر دهنم سیرشدم

کافیست دگر از همه دل گیر شدم

در اول سالم بتو زنجیر شدم

بس کن که من از حال خودم خسته شدم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 370 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 30
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به رخ دیدم کشیدی روز وشب  قوم و سپاهت را

منِ دیوانه غم خوردم که دیدم ناله، آهت را

چه شد گم کرده ای مغرور تو شام و پگاهت را؟

 

زیاد از حد کشیدم منّت و ناز نگاهت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 396 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طوفان غم می کوبدم چون کوبه بر در
نامردم از چنگش گریزم تا به آخر
پیکارِ شیرینی ست، با اللهُ اکبر

 

پا می گذارم در نبردی نا برابر
زیرِ هجومِ باده های غول پیکر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 300 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl" style="text-align:right">گرچه غافل، در پیِ انکارِ توست

قلب من بر  گردشِ پرگار توست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 330 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مخمس  با تضمین از غزل "دلم می لرزد" - آقای "حسین طاهری" از زنجان

چشم جان تا حرمت دید ، دلم می لرزد

ادامه شعر ...