دسته بندی: هایکو
 • خوانش: 163 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">سکوت

ابر تیره ای است

که آرام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 173 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">من

به دنیا نیامدم

دنیا به زور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 161 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">گلوله آخر

پشت سبیل دود خورده سرهنگ

زیر ساطور تیز یک قصاب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 260 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خشکیده
یاس زرد 
در آواز قناری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 199 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حبه نامت 
انحلال سکوت است 
قند مکرر من

 


اشکان ملک پور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 533 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه