دسته بندی: اجتماعی
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کبوتر را نکش ای مردم آزار
که دارد لانه بر روی سپیدار

اگر خونش به نامردی بریزی
کبوتر بچّه می گردد عزادار

علبرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 108 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا »

 

در یک شبِ زمستان ، دیدم که « نونهالی » ...

با منقلی سیاه و یک دَلّه ی «زغالی»...

 

در گوشهٔ خیابان با آن صدایِ لرزان ؛

فریا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 72 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">گوسفندی به خر شنیدم گفت:دزد خر مثل دزد من خر نیست

چون که خردزد اگر به دام افتد جرم او جرم یک ستمگر نیست

 

تو خری،خر،ولی نخواهد خور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


دلم‌گرفته‌زِ دنیا،چو غم‌فراگــیراست 
زِ یادِخاطــره‌ها اشکِ‌ما سرازیراست 
به‌روزگارِجوانی ،نشاطْ‌الــزامی‌است 
چرا به‌سی‌نرســیدهْ،دلِ‌همهْ‌پیر است 
برایِ کَم‌شــــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزهارفته‌و یک‌عُمر،فناشدافسوس 
زندگی‌دور، زِشادی‌وصفاشدافسوس 
اعتــقادات،شــده‌ملعبه‌یِ‌صـاحبِ زَر 
سینه‌پُرکینه‌و لبریزِجفا شدافسـوس 
همه ، نامَحْرم‌و همدم‌شـده‌غ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزهارفته‌و یک‌عُمر،فناشدافسوس 
زندگی‌دور، زِشادی‌وصفاشدافسوس 
اعتــقادات،شــده‌ملعبه‌یِ‌صـاحبِ زَر 
سینه‌پُرکینه‌و لبریزِجفا شدافسـوس 
همه ، نامَحْرم‌و همدم‌شـده‌غ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 121 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نمی آساید انسان لحظه ای بی درد  در دنیا
خدایا  رُک بگو با ما چه باید کرد در دنیا؟

فقط افسردگی ، پژمردگی، دلمردگی یا رب
چه دارد غیر از اینها عشق دستاورد در دنیا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 112 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خوانده ای تو صاحب سهـــم  عدالت را  گـــــدا
حــرف بی خود می زنی ای صاحب منصب چرا
بر مثـــــل از آن اگـــــر جیب گـــــدایی پر شود
به از  این که طعمه ی مشتی نجومی خور شود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آفریدگارهستی...
خاک خلقتم را از جوهر گرفت و مرا شاعر آفرید...
 برای تویی که زیر لگدهای زندانبان همچنان حدیث"امیر"نقل میکنی...

#امیرحامدی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 66 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


ای‌دریغــــا سیـــنه‌ها،پُر دردشد 
رنگِ‌رخسارِ جمـــــاعت،زردشد 
خانه‌هامیدانِ‌جنگی‌باطل‌ست 
کیمــــیایِ این زمــــــانه مَرد شد 
پیشِ‌رویک‌حرفْ‌پشتِ‌سَردگر 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در جایی که "ریشی" را "خ" نامند...

"بی ریش" را "مرد" پندارند...

"کرواتی" را " ضدانقلاب" گویند...

"یقه آخوندی" را "دیپلمات" دانند...

"هنرمند" را مطرب و "مطرب" را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 137 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به نام خالق عشق و بهار و مستیِ بید

دروغ قصه از آنجا شروع شد ،خندید...

 

دو خط رزومه ی من رو برویش و می خواند

سه سال  کارِگرِ تو سری خورِ تولید

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 76 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جانم به لب آمد، و نشستم گله کردم

نفرین به تو و بانی این فاصله کردم

 

رنجیده شوی از من مجنون گله ای نیست 

بد بودی و یک عمر تو را حوصله کردم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماشه ی مغز چو در جای خود است،شهر امان است

این ماشه چو غلتد،پی آن رنج و زیان است

 

گر فکر پلیدی در آن نقش ببندد

زیر و زِبَر جان و جهان برگ خزان است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 103 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من ترک خورده اناری که نچیده است کسی

مانده ام تا تو بیایی و به دادم برَسی

 

باغبان رفت و فراموش شدم،پوسیدم

کرم افتاده به جانم،تو پی بوالهوسی

 

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 61 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طبل تو خالی صدایش گوش عالم کر کند

ادّعا بسیار دارد آن که او کاری نکرد

حسن جعفری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 207 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


می درخشـــد فقــط فقـــط ظلمت ، حالیا روزگار بد اخم است ،تیرگـــی ها سعادتـند انگار!
تشنگی آبدار می جـــوشد،چون کویـر آبشار تب دار است، چشمه ها بی ســرایتــند انگار

از کجا آب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 75 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته از مردم آبادی  و از شِکوه پُرَم

هیزمِ خیسِ نظر کرده ی در حال گُرَم

 

سوختن کار من و اشک نصیب دگران

تا ته قصه مقدر شده نفرین بخورم

 

نه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سقوط از پله های عرش،(اقیانوس_دریا_حوض!!!)

تصور داشتم هرچیز را در عشق الا حوض

 

به قلابی که طعم عشق را می داد چسبیدم

که در آورد مغرورانه سر از لای رویا حوض

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: justify;">درویشی نشست،کنج مسجدی
سخن ایراد نمود،کاملا جدی

به محفل قضات اقلیم نوشت
نخواهید رفت،شما به بهشت

سخن مختصرگفت و مفید
که قضات مفت خور

ادامه شعر ...