دسته بندی: ادیان
 • خوانش: 647 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل شده دیوانه ی چشم غزلخوان تو
جام به وجد آمد از باده ی چشمان تو

خُم چه به جوش آمده از نفس گرم تو
دسـتِ خدا شانه بر زلف پریشـان تو

غم که به هایی و هـو، آمد و دل خون از او

ادامه شعر ...
 • خوانش: 496 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 4

ادامه شعر

ادامه

*با یاد شهدای خونین کفن دفاع مقدس و تقدیم به سردار شهید حسین همدانی:

ماندیـــم و رفتنــــد آنـــان تا وسعـــت آبـی عشق

تا بامــــدادان اشـــراق ، شبهــــای مهتابــی عشق

م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 777 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

«در پاسخ به تهدید تحریم نفت و جنگ، ما نیز تهدیدهایی داریم که به موقع اعمال می کنیم.»

نگــاه تو نگــارا، کهکشـــانی پُـــر ز خو

ادامه شعر ...