دسته بندی: امید و آرزو
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


عمری است    که  با    جان و دلی   رو به تباهی
من    مانده ام       و     دغدغه ای       نامتناهی

زین   ورطه    اگر    در نبرم   جان  به  سلامت
در    دشت بلا    گر 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


دانی امشب  از  چه   رو  گردید   روح افزا نسیم
مژده ی   وصل    آورد   از کوی   آن   زیبا نسیم

تا مگر   گیرد   خبر   زان نوگل   گلزار   حسن
مرغ   جانم   گفتگوها   دا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شمــــع شـــوقــــم که در این بـزم صفا می سوزم

نــور می بخشـــم و در جمـــــع شمــــا می سوزم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 449 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 24
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بدون دوست، چه گویم چه باز خواهد شد؟

سرشکِ نیمه ی شبها مجاز خواهد شد

بیا ز دوست بگو، کشفِ راز خواهد شد

 

به نام دوست، سخن دلنواز خواه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 227 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


تویی عزیزترین راز سربلندی ها
و من حضیض ترین در نیازمندی ها

کجا چو من همۀ هست و نیستش را باخت
سر قرار کسی وقت شرط بندی ها

لبت از ایل شراب است و مردم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 202 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">40
پشتِ پلکِ چشمِ بسته،ردّپای آرزو
روبروی چشم هایت جان فدای آرزو

ای دلی که عقل رادائم به بازی می دهی
اشک نوشیدی؟ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 218 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سکوتِ‌شب‌وموجِ‌دریاومن 
نمایی زِ امواجِ زیبــا و من 
کـران تـا کـران آبیِ آسمان 
غروبِ‌دل‌انگیزِ اینجا و من 
شده‌جمع،درساحلِ‌نیمه٘‌شب 
تمـــامِ قشنــگیِ دنیـا و من <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 206 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

*توجه:
مثنوی زیر یکی از سروده های جوششی ارادتمند است که آن را در تاریخ 24 دی ماه 1358 شمسی سروده ام و علاوه بر مطبوعات داخلی آن زمان در مجله ی جوانان امروز لس آنجلس هم چاپ شده است.در سی و هفتمی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 226 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دوباره پای پیاده

ستون ستون تا عشـــــــــــــق

.

 

.

دوباره حسرت دروازه های باز بهشت...

 

 

پ.ن:

دلـــــــم قر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 252 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طاقت از دل ، راحت از جان ، قوّت از پا می برد

آن کـه مــا را تـــا نظـــرگاه تمـــاشــا می برد

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 354 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

افتــــاده نفس به شمــــاره ؛ بگشــــای پنجره ها را

باشــــد که دوبـــــاره ببینیم ، پـــــرواز زنجره ها را

من اینسوی باغ و تو آنسو،این شیوه روند فراق است

دیـــوار فاصلــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 316 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(1)

در دل هوس شــراب باقــــی دارم

چشمــــی به بهانه ی تلاقـــی دارم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 363 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماهــی حـــوض کوچکـم دیری است

روح دریـــا بـــــه خــــواب می بیند

نقشه هایی کــه می کشــد هــر چند

همـــــه نقــشِ بــــــر آب می بیند

اینکـه بیـــرون از این ح

ادامه شعر ...
 • خوانش: 361 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تـا مگـر در دل زیبای تـو  راهی بکنم

دوست دارم که شب قدر گناهی بکنم!

 

سح

ادامه شعر ...
 • خوانش: 341 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بوسه شادابترین شاخ گلی بود که عشق

چید و دستم داد

دیدم از دور هیولای جدایی را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 399 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">هو الحی 

از این زمان و زمین ای دریغ و ای آوخ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 370 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کاشکی در زندگی هـا غم نبـود 
چهره‌ها٬افسـرده و درهَــم نبود 
کاشکی از فقـــر و از بیچــارگی
هیـچ آثـــاری در این عـالَم‌ نبود 
کاشکی‌ازجَنگ‌وازکشتـار وخـون 
واژه ای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 510 مرتبه
 • سپاس: 15
 • تعداد نظر: 22
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(1)

بـــه چشمــــان تـــو افتـــاد ، نگاه دل شیدام

همیــن بــود و همیـــن بــود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 440 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در معبد چشمانت 

 

خیمه زدم تا هرم نگاه تو

 

راز هستی عشق را

 

به نظاره بکشد

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 399 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رعد برق نگاهت 

 

بر قامت صحرای جنون 

 

خرمن عشق را به آتش کشید

 

ادامه شعر ...