دسته بندی: انرژی هسته ای
 • خوانش: 265 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سالهاست که شیطان بزرگ و روباه مکار به بهانه های واهی ایران و ایرانی را از حق مسلم انرژی پاک دور نگه داشته اند .... آنها که امروز در ظاهر دم از صلح میزنند ؛ در باطن بمب اتم بر سر مردم بی پناه هیروشیما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 491 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

جمعه ی ظهور می رسد
من در این حقیقت بزرگ شک نمی کنم
آرمان مهدویّت بلیغ را
بر یخ ملاحظات حک نمی کنم
*
واژه واژه
حرف حرف
روی پرده های دیده و دلم نوشته ام:
من به جنگ دیوهای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 497 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می زنی دم از خلوص ، شســته ای دست از ریا؟
یا نـــه، داری خلــق را ، مـــی فریبـــی بــا خــدا!

غرقـه در گمراهی ای، غافـــلی از این که هـــست
نـــزدِ یـــزدان باطـــنـــت ، آشـــکارا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 416 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سینه ام پُرشــده ازغصه یِ بی حدّوحساب
زِکِه پرسم که دهد بر منِ غمـــدیده جواب
هرکه بامشکل وباکارِخودش مشغول است
غصه دردوره یِ ما واقعـــه ای معمول است
هر که را می نگـرم چـــاره یِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 542 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سالهــــا خوانــــده ام نمــاز اما
طبق عـادت ، ز فـرط استیصـال
همه از ترس اینکه سـد نشود
راههـــای رسیدنــم بـــه نوال
رکعتــــی از نمـــازهــــام نبود
عاشقانه ،دلی ،به قصدوصال

ادامه شعر ...
 • خوانش: 612 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حسین ای شهنشاه ظالم ستیز
به پیش پیمبر تو بودی عزیز

اگر دست زهرا نوازد سرت
رسول خدا بوسه زد حنجرت

علی شیر یزدان تو را می ستود
به پشتش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 726 مرتبه
 • سپاس: 15
 • تعداد نظر: 46
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

کاش در جزر و مد ثانیه ها
لحظه ای "مرگ"معما میشد
کاش در حلِ همین مسئله عشق
مانع رفتن بابا میشد

کاش آن روز نمی گفتم تا..
عمه در سینه دلِ امنی داشت
بسکه با اسم تو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 618 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

روز عاشـــــــــورا کــه شد مـــــــولا شهید
در جهـــــــــان ابلیس ملعـــــــــون پر کشید

در میـــــــان لشکـــــــرش رفت و سخــــن
گفت از ســــــــودای قلــــــب خـــــویشتــن

ادامه شعر ...