دسته بندی: اهدای عضو
 • خوانش: 920 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 37
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بردوش زمانه عشق ما سنگین است
ازبس که ریا ورنگها رنگین است
در غربتِ دل, صِدق وصفا میمیرد
زانو به بغل گرفته غم, ,غمگین است
.................................................
این ش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 760 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

آرام بخــــوان به گــــوش من تلقینی

تکـــــــــرار بکـــن... بـرای مـن آئینی

من " اشـــــــــهدُ اَنِ تو" فقط می گویم

چون خسته شدم از این همه بی دینی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 529 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اتفاق بزرگ زندگی ام ! کی می افتی میان آغوشم؟
من که عمری نخورده مست توام ،کی تو را جرعه جرعه می نوشم؟

کی قرار است آنکه می خواهم ، ته فنجان فال من باشی؟
یا که اصلا بگو چگونه؟ کجا؟ کی قر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 521 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به رعنائی چنان ای دوســــــت عالَــــم زیر دست استت
که هر بالا بلنـدی اندریــن دنیــــاســــت ، پست استت

دل از چنگـــــت رهـــــایی یابد آیا ؟ نیــــست امّیدیمک
پریشان می کنی گيسـو دو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 541 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تقدیمِ تو هرچه عشق در این دنیاست
دل با تو پر از ترانۀ وصل و وفاست

تو خوبتر از گل و نسیم و سحری
چشمان نجیب و پاک تو بی همتاست

بی روی تو زندگی من تاریک است
لبخند تو روشنیِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 518 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

روزِروشن شامِ تارم گشته بود
خانه ای ازغم هوارم گشته بود
بی نگاری هـا ٬ امـانم را بریـد
عاشـقی راهِ فـرارم گشته بود
بعد از آن ایامِ تنهـــــائی ٬ دگر
نامِ دلدارم شعـارم گشته بو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 519 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من چشم خورده ام

تو

دست از سر

تمام تخته های دنیا بکش ...

مینا امینی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 483 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مهربانی های دیروز
اینکه باخود گاه گاهی سخت دعوا می کنم
روزهای دلخوریت را تماشا می کنم
هر چه خندیدیم با هم روی هم در زندگی
وقت آن را صرف این گل های زیبا می کنم
من جواب مهربانی های د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 484 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

"مش حسن*" گاو خوشگلش را بست

در طویله به صرف یونجه و جو

غافل از اینکه قصه بی رحم است

آی مشدی!! کجای کاری تو؟! ↓

.....

.....

پشت هر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1214 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مثل *مونک و جیغ خاموشش
از غروبی عجیب لبریزم
توی فنجان فال رویاهام
هی غزلهای داغ میریزم

توی دستی که از تو خالی ماند
دل به دنبال بخت و اقبالی
خوابهایم شبیه هم هستند
مثل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 385 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تو نه مثل آفتابی که چنــان فرود دارد

نه هلال ماه مانی که سر سجود دارد

اَزل و اَبد وجودت همه مستدام باشد

نه فَراز و نه فرودی کرمت وجود دارد

ز تلالو وجــودت همــــگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 526 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هرکسی یک گـونه آزارم دهد
زخمه ای برجـانِ بیمــارم دهد
هرکِه میبینم بجایِ دلخــوشی
وعده یِ یک روزِغمبــارم دهد
آنــکه بایدهمدمِ قلبم شــود
جایِ گُل یک دستهٔ خارم دهد
وقتِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 583 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چون شدم محو تو از هر دوجهان آزادم


فاش می گویم و از گفته خود دلشادم


غم هِجرَت چه کنم جز که برآرم آهی


ورنه این بار غمت می کَـنَـــدَش بنیادم


تو قَ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 476 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ساقی بیار باده و پر کن تو جام ما

بر گو خبر ز صبح و سحر کن تو شام ما

ای با خبر ز یار و دیارم نشانه ای

آور ز کوی او که دهد التیام ما

ای پیک راستان تو بگو آن حدیث عشق

ادامه شعر ...
 • خوانش: 461 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

متَاهَةُ الأموَاتِ
&&&&&&&&&&&&&
بَعدَ قـَتلِی

سَلَّمُوا التّابُوتَ, مَختُوماً لأهلِی.

دَفـَنَتنِی أمرأَةٌ ثَکلَى,

ادامه شعر ...
 • خوانش: 405 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طبق قانــــون طبیعت ، هیچ کم
در جهان افزون و افزون کم نشد
هیچ مـردی در جهان حوّا نگشت
هیچ زن در زندگـــی آدم نشد!!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 372 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رسول یونان ،

تُرک بود ، تُرک ،

زبان امّتش را نمی فهمید !

سقراط را بلعید ،

تا ارسطو را بالا بیاورد ،

افلاطون را رودل کرد!

معجزه اش از جنس شعر بود <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 492 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بگذار برگ اول این فصل من شوم
از شاخ ها بیفتم و فارغ ز تن شوم

رقصیده ام به باد و کشیدم ز اوج دست
تا در سکوت هر قدمت صد سخن شوم#حامد_نصیری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 435 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

گنجشکهای چشم من درگیر دستان تو اند
ای سنگدل دیگر چرا دست از نگاهم شسته ای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 604 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

به نوبرانه ی لب در اوان فروردین

به چشم بی پدرت این ستمگر بی دین


به زنده رود سرازیر از شیار تنت

به اصفهان پر از نقش زیر پیرهنت


به دست های لطیفت که منبع روی

ادامه شعر ...