دسته بندی: آیینی و مذهبی
 • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کجا جویم تو را ای دختر گل
کجا مأوا گرفتی همسر گل

وجودت آنقدر پاک و نجیب است
که مانده نقش تو در باور گل

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ble align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl">

دل بود و نور بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ble align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl">

جایی برای گریه به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 21 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

آقای من!
سرودن از برای آمدنت کافی نیست
کاری باید کرد
کمر همت باید بست
نشستن و نوشتن از غیبتت چه سود!؟
برای ظهورت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 21 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

 

 

بنام خدا

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


شبیه حرف چرندی که می توان نشنفت
به هرزه  سبحه نگردان عزیز جان یامُفت<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 25 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

بنام خدا

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

نامه های
سرخ ِ
کوفیان ,

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


سرِ سنگین‌و دل‌غمگین‌وناشاد 
کویرِ سینه کِی ، می گردد آباد 
روانْ‌پاک وگریبانْ‌چاک وفریاد 
فغانْ از روزگار، ای داد وبیداد 
شبی‌تاریک‌و رَه‌باریــک وبی‌نور 
ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 50 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">شمع و طوفان

سر بر قدوم حضرت سلطان نهاده ایم،

زان رو که دل به صحبت جانان نهاده ایم.

 

«یا کشتن است کیفر ما یا ک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

امُ ابیها
محبوب ترین بانوی دنیا ، زهراست
همراز علی امام والا ، زهراست

آنقدر عفیف است و گرامی و نجیب
پیش پدرش، " امُ ابیها" زهراست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


وای‌بر شیعه‌که‌ازفاطمه‌غافل بشود 
گــر طلبکار از او دشمنِ قاتل بشود 
وای بر ماکه اگر صورتِ نیلیِ بتول 
حذف‌از روضه‌و ازنَقلِ‌محافل‌بشود 
وای‌اگر پهـلوی‌بشکسته‌یِ‌یا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

حسین واربه یادتو سینه باید زد

دراین دیاربه یادتوسینه باید زد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">درس عاشورا

درس عاشورا که درس عشق وروح بندگی است

راه امن رستگاری درمسیربن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

بنام خدا

 

 

 

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">امروز درولایت ما حرف حرف توست

درمنتهای صحبت ماحرف حرف توست

هرچندداغدارتوایم ای شکوه عشق

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">کوچ عشق

پیغام یاربودکه آمدبه کربلا

ازکعبه کوچ کردبه صحرای نینوا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 69 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پر از آتش پر از درد است ، زینب
به پا از خشم او گرد است ، زینب

به پیش ظالمان ناجوانمرد
چقدر آخر مگر مرد است ، زینب

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زندگیمان پر شده از سختی دوران بی تو
و هواها شده پر از دود غفلت های از تو

زندگی قلب زمین را جذب خود کرد و سپس
و فضا را سخت و پیچیده نمود و پُر هوس

زندگی، این تاجر طماع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

 

 

 

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

ادامه شعر ...