دسته بندی: بهار
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نسیــــم فـــرودیــن ، اگـر به در زند

درخت گل کنـــد ، پــرنــــده پر زند

ز های

ادامه شعر ...
 • خوانش: 55 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

واژه هـای شعرم ،  را دانـه دانـه خواهم گفت

شهر شهرخواهم رفت ، خانه خانه خواهم گفت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 269 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بوی گل های بهاری، بوی سبزه ، بوی  نَم

می برد آسان  همیشه این سه  از دل  نقشِ غم

آسمانی پُر زِ ابر و... بارش باران به دشت

شادی ام افزون کند ، افزون غمم، بسیار کم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 282 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هرسال تکرار میکندسبزه
درس «گذشت» را
باگشودن گره ازآرزوی آنکه
گره به دستش میزند
_____________________

ازگره زدن 
درکاردیگران بیزارم
بخت من بسته بماند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 304 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باهارگلیب گول آچیب / بهارآمده گل بازشده
غوصصه اوره کدن قاچیب /غصه ازدل گریزان شده
داغ قوجاقیندا دومان / مه درآغوش کوه
یئر اگنی یاشیل تومان / دامن سبزی برتن زمین
آی اولدوزا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 146 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از زندگی تو سر بر آورد بهار
از ابر دو تا چشم تر آورد بهار

با شعبده بازی جناب باران
از جیب زمین گلی در آورد بهار

 

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 223 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 دررا بازکن
 بهارآمده است
با دسته گل
به میهمانی لبخندتو
             _____________________
لبخند بی کینه
بهاریست که
به هم می دهد
دست دلهارا 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 248 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هواى تازه ى نوروز سينه ها را شُست
نفس كشيد دوباره بهارِ شــــب بـوهـــا
به دستِ ساقى رقصانِ فصلها انداخت
شراب در قدحِ انتظار شــــب بوهــــا

 

چهار فصـــل پر ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 249 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

" رباعی "

اعجازِ بلند ِ " قاضی الحاجاتی "

قرآن مصوّری ، پر از آیاتی


دستار تو سبز و احترامت واجب

حقا که تو ای " بهار" ! از ساداتی

حنظله ربانی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 200 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

میلادِ طبیعت و بهـــاران آمد 
صدقاصدکِ‌سپیدورقصان‌آمد 
افسون‌کُنَداین‌شکوه٘ هـرآدم را 
آوازِ خـوش و نغزِ هَزاران آمد 
شدپهنه‌ی‌دشت‌پُرگُلِ‌آبی‌وسرخ 
سرمستیِ‌گُل،شکوف

ادامه شعر ...
 • خوانش: 227 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


ای کبوتر سپید سینه سرخ
یک نفس برای من بخوان
در ترانه های جان شکار تو
راز جاودانگی نهفته است
می رسد بهار و هیچ شاعری هنوز
جز تو
شعر قابلی برای او نگفته

ادامه شعر ...
 • خوانش: 214 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
بعد از مدت ها دوباره به کانون گرم شعر پاک پیوستم.
با توجه به اين كه اشعار از نظر محتوا و زبان با ساير نوشته هاى شعر پاك متفاوت است،اقدام به ترجمه تعداد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 172 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صدایِ چه چهِ مرغِ هزار می آید
نوید و مژده مبارک بهار می آید

سکوتِ مجلسِ اسفند را به مهر شکست
به بانگِ شوق و شعف بیقرار می آید

به فرودین بگو عاقد روانه کن به دَمَن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 203 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باسلام وعرض ارادت
برای شرکت درفراخوان نوروزی

********

نحسی سیزده را
سبزه ها رواج دادند
روزی که به جرم سبزه بودن
به دستشان دستبند زدند

********

ادامه شعر ...
 • خوانش: 214 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    سلام وعرض ادب

شعرفراخوان بهار 

           پرنده 

   به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 178 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نوبهاری و فراغِ من و دشت و دمنی
دامنِ سبزِ فلک حال و هوایِ سخنی

میسرایم من و با نایِ خوشش میخواند
بلبلِ شیفته ء عاشقِ شیرین دهنی

همنوایِ نفسِ بلبلِ شوریده ء مست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 174 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خوشا نوروز و سمت وسویِ جهرم
بهار     و    مردم    نیکویِ   جهرم

خوشا   سنگِشکن و غارِ وَرایش
دو بازار    و  دوازده   کویِ جهرم

نسیم   و   زلفِ   نخلِ سربلندش
گ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 218 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">چلچله ها فصل بهاره
دل من چه بیقراره
واسه آواز قناری
همیشه چشم انتظاره
اون به ویرونه نشسته
لحظه ها رو می شماره
نداره صبرو قراری
روز اونکه شب ت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 274 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من
در این کوچه ی آغشته به
عطر باران
دست در دست بهار
سبز خواهم کرد
سبزه ی عیدم را
و به شکرانه لبخند نسیم
با خیال نفس"فروردین"
خواب را از سر باغ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 321 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 24
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بهار، شعر بلند ِ کتاب ِتاریخ است 
به شرط آنکه بخوانی ، خطابِ تاریخ است 

هوای

ادامه شعر ...