دسته بندی: پیری
 • خوانش: 143 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify">الا کردگار رئوف و رحيم !

نوازنده مهربان و کريم

من آن عاصي پير و درمان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 274 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

داستان پیرمرد و ازدواج با دختری 18ساله!!!!!!

 

 

پیرمردی  رفت   در   نزد     طبیب

 


تا که پرسد از چه می باشد  شکیب


گفت  با  

ادامه شعر ...
 • خوانش: 913 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زمزمه ای به ياد شصت و پنج بهار رفته که پنج بار نشخوار نوزده را تکرار کردند: 

یک عمر وعده دادی و میگفتی
خواهم سرود شعر شلمرودی
اکنون رسیده است زمانش، کو
شعری که وعده دادی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 356 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

تا سلامی بکنم ، باز علیکم شده ای
دوّمین سال گذشت و غزلی گم شده ای
مثل آهو که زصیدش شده آغوش رضا(ع)
نکند زائر و همخانه ی هشتم شده ای؟
یا که قاصد شدی و مثل کبوتر به ندا
دور گنبد زد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 496 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 4

ادامه شعر

ادامه

*با یاد شهدای خونین کفن دفاع مقدس و تقدیم به سردار شهید حسین همدانی:

ماندیـــم و رفتنــــد آنـــان تا وسعـــت آبـی عشق

تا بامــــدادان اشـــراق ، شبهــــای مهتابــی عشق

م

ادامه شعر ...