دسته بندی: پیروزی
 • خوانش: 437 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حتما به خیال خودشان استادند!

از پرپرلاله خون به خوردش دادند

این ریشه ولی به نور پیوند شد و

با دیدن سرو انقلاب... افتادند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 544 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شبی پایا ، شبـی غمگین ، شبی بسیار غمزا بود

شبی زاینده ی صد گونه محنت ، شام یلدا بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 459 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای آمده از کرانه های شب تار

همراه پرنده ، باز جویای بهار

مضمون رسای عشق را ز

ادامه شعر ...