دسته بندی: تابستان
 • خوانش: 630 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلنوشته بوی مهر

شهریور
این ته تغاری تابستان
هنوز از راه  نرسیده
با خود زمزمه مهر سر داده
 و
وعده
دل انگیز
خش خش
برگهای
فصل خزان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 445 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دیـــــوانـــه دلــــم ز گفتگـــو می شکند
یــــاس آمـــــده قـــــاب آرزو می شکند
اینسان که خزان گرفته سرتاسر دشت
آواز پـــــــرنــــده در گلـــــو می شکند.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 384 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

فـصل پــــاییز گشت و فصل خزان


وقت شیدایی است و رنگ رزان


بـــاد غربی وزیــــد و داد خــــبر


کای درختان گذشت عمر و زمان


کرد نــجوا به گـوش بـرگ در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 573 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از دســــت تـــــو چــون اغلب مردم ننه سرما
مـــــــــا را نبــــــود نــــــای تکلّــــم ننه سرما
نی لطـــــف بـــه اطفـــــال نمایـــی نــه جوانان
نی رحــــم کنـــی بــر اَب و بــــر اُ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 419 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 5

ادامه شعر

ادامه

پاییز

باز پاییز آمد و از روی خشم
کرد برپا آتشی از برگ گل
زاغ را فرمود تا شادی کند
از سر شب تا سحر در مرگ گل

تا نباشد در چمن شور و نشاط
بانگ زد بر بلبل آواز خوان
ح

ادامه شعر ...