دسته بندی: ترس و وحشت
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


در  شهر  زور  گفتند  :  مردار  تازه ممنوع
بر دوش سوگواران ، حمل جنازه ممنوع

جشن و سرور و شادی ، لبخندهای عادی
آن با اجازه تعطیل ، این بی اجازه ممنوع

در بزم در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 191 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلتنگ می شوم به خدا ، بی دلیل نیست
احساس ،عشق،دوست شدن ها،اصیل نیست

نامت چگونه حک شده آرام  در دلم
با من به مولویِ تو، شمسی دخیل نیست

ترکیب می کنند کسانی به دل هوس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 324 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مرا از لجن آفریدی

-لجن تر شدم

ز هر بد که شیطان به دادش رسید

و نافش به نام جهنّم برید

-بدتر شد

***

از آن روح قدسی که در من دمیدی

کج

ادامه شعر ...
 • خوانش: 309 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چــــه کنــــم گــــر ز کفـــــم دل برود

دل ســـــرگشتـــــه بــــــه بــاطل برود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 441 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زیر گامهای مرد دون

مثل دانه ای انار

له شده ست زن

*

روز مادر است

یک دریچه آرزو برای اوخریده ام

هدیه می دهم به او

مرد بر دریچه مشت م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 528 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آنان که به «شعـــر پـاک» ایمان دارند
یکپارچـــــه خصلــــت کریمان دارند
در هر وادی چـه علم باشد چه ادب
امّیـــــد به اعتلای ایـــــــران دارند.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 579 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

«طارق» که نوید «شعر پاک» آورده ست
ســـردفتـــر عشق را ملاک آورده ست
دامــن دامــن گل از گلستـــــان ادب
ماننــــد ستـــــاره تابناک آورده ست.

ادامه شعر ...