دسته بندی: تمدن و فرهنگ
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ننگ
صفای عشق میخواهم ز دلداری که خود ننگ است
سیه بختی به رنگ مرگ،؛ که خود با خویش در جنگ است
تمام اعتراضش را قلم آهسته میدوزد
روانی گشته اشعارم،سخن با واژه میسوزد
شب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 756 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

نوشته ای به چکامه عرب ستمکار است
به چشم من که همو عقربی و هم مار است
اگر چه قوم سعودی یهود و بیمار است

بگو به مشت گره خورده وقت پیکار است
چرا که جهل عرب در مسیر تکر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 193 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

میپرسی ومیگویمت اهل کجایم
از مهدِ علم ومعرفت ایران سرایم

چادرنشینِ دشتِ سرسبزِ شمالم
میبالم از این سرزمینِ بی مثالم

من مرزدارِ خطّهء گرمِ جنوبم
همصحبتِ امواج و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 131 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای ایران
تو درختی همان درختی که در افکارم می دیدم
همان درختی که از ان دانش می چکد
ای شکوه دنیا و جلال اسمانها
تو وطن هستی و من ذره ای از تو
ذره ای ناچیز در دریای بی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 227 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

❇مدرن باید شعر تهوع آور متعالی را کشف کنم ...

واژه ها ...

ارواح شروری را _

با خیال محض، هضم کرده اند... ▫ ▫

 

⭐ح.گ.رزاس ۱۳۹۵/۱۰/۱۱تهران

ادامه شعر ...
 • خوانش: 232 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

منم از نسل کوروش ؛شاه شاهان

که  بوده بر  جهانم  نیکْ  سلطان

 

نژادم   سرفراز   از   کاوهِ   گُرد

که  از ضحاک  تاج  پادشه   بُرد

 

منم   آن  

ادامه شعر ...
 • خوانش: 362 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

*ادای دینی نسبت به شهرستان شهریار که سالهاست موطن دوم من است :

_____________________________

در گذار از کوچـه های «شهــریـــار»

عشــق را دیدیـم هــر جــا در گذار

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 618 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


????????????????✨
????????????✨
????????????
????✨

????...بندم????


نيسگيل بورويوب باشيمى من تك ائله بندم
بير ساخسى تكين سينماغا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 631 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من به آزادی سرودم شعر پاک
جاودان ماند که اشعارم به خاک

....
ما که تغییر جهان را خواستیم
در پی تغییر خود برخاستیم
گر پی تغییری از میدان مَرو
را ه بوش و ناجو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 839 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عمــــــق سکــوتم بازتاب درد بــــی همتا ست
بی درد بی گریه بخوان یک خواهشِ بی جا ست

درد است حرفی فلسفی از یک جوانی که .......
در بین حـــــرف تازه ام تصـــــویر رویا ها ست!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 519 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من چشم خورده ام

تو

دست از سر

تمام تخته های دنیا بکش ...

مینا امینی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 484 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

"مش حسن*" گاو خوشگلش را بست

در طویله به صرف یونجه و جو

غافل از اینکه قصه بی رحم است

آی مشدی!! کجای کاری تو؟! ↓

.....

.....

پشت هر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 497 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می زنی دم از خلوص ، شســته ای دست از ریا؟
یا نـــه، داری خلــق را ، مـــی فریبـــی بــا خــدا!

غرقـه در گمراهی ای، غافـــلی از این که هـــست
نـــزدِ یـــزدان باطـــنـــت ، آشـــکارا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 385 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تو نه مثل آفتابی که چنــان فرود دارد

نه هلال ماه مانی که سر سجود دارد

اَزل و اَبد وجودت همه مستدام باشد

نه فَراز و نه فرودی کرمت وجود دارد

ز تلالو وجــودت همــــگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 476 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ساقی بیار باده و پر کن تو جام ما

بر گو خبر ز صبح و سحر کن تو شام ما

ای با خبر ز یار و دیارم نشانه ای

آور ز کوی او که دهد التیام ما

ای پیک راستان تو بگو آن حدیث عشق

ادامه شعر ...
 • خوانش: 461 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

متَاهَةُ الأموَاتِ
&&&&&&&&&&&&&
بَعدَ قـَتلِی

سَلَّمُوا التّابُوتَ, مَختُوماً لأهلِی.

دَفـَنَتنِی أمرأَةٌ ثَکلَى,

ادامه شعر ...
 • خوانش: 372 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رسول یونان ،

تُرک بود ، تُرک ،

زبان امّتش را نمی فهمید !

سقراط را بلعید ،

تا ارسطو را بالا بیاورد ،

افلاطون را رودل کرد!

معجزه اش از جنس شعر بود <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 270 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از درد میان ذهن من پر شده است
لبریزتراز حد تصور شده است
درسفره ی کوچه های بی ماه امشب
یک بوسه ی عاشقانه سگ خور شده است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 410 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلواپس از غروب فقـــط مـات مانده است
ساحل ، اگر چــه مـوج شعــف می پراکند
مست است و پرخروش صدف می پراکند
ساحل گمان مبر به غلـط مات مانده است

شب ، ساحل است ، آینـه سان آزمند نور <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 418 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جایی رسیده ای که روانت نمی کشد

حتا برای جیغ , دهانت نمی کشد !جان کنده ای جهان خودت باشی و نشد

راهی به سمت آنِ خودت باشی و نشدجان می کنی که ب

ادامه شعر ...