دسته بندی: جانبازی
 • خوانش: 202 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خطاب به دشمنان انقلاب :

این خاک همیشه لاله گون می ماند
از برکت انقلابیون می ماند

این خِطّه که دست خطّ ِ پاک شهداست
از خط زدن شما مصون می ماند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 546 مرتبه
 • سپاس: 18
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">نیک بنگر که چه مردانه به خون غلتیدند                                       

عارفانی که ز شب تا به سحر کوشیدند

شب به یلدای ستمبارگی اش م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 352 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(هفته دفاع مقدس گرامی باد)

 

از اول نو جوانی اش تاب آورد

 

از جنگ کمی  خردل و  خوناب آورد 

 

می گفت که جا مانده ام از یارانم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 292 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پدر

 

هشت سال را

 

بالا آورد

 

تاریخ جنگ

 

گذشته بود.

 

 

مینا امینی 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 488 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفتیم بگو سهم تو از ما تا ...کِی؟!

دیروز و امروز و فردا تا...کِی؟

تا کِی بنشینیم که تو دل بِکَنی

ترکش تو بگو عشق به بابا تا کِی

 

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 406 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طبق قانــــون طبیعت ، هیچ کم
در جهان افزون و افزون کم نشد
هیچ مـردی در جهان حوّا نگشت
هیچ زن در زندگـــی آدم نشد!!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 542 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سالهــــا خوانــــده ام نمــاز اما
طبق عـادت ، ز فـرط استیصـال
همه از ترس اینکه سـد نشود
راههـــای رسیدنــم بـــه نوال
رکعتــــی از نمـــازهــــام نبود
عاشقانه ،دلی ،به قصدوصال

ادامه شعر ...
 • خوانش: 777 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 57
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

.


و ...دمنه
..............

هزاران خوش ادا ،درپیچ و تاب اند

فـراهــم تـا ، شـود ؛ رقـصی جمیله

چه فرقی میکند؟موزون اگر نیست

سن دانسینگ ,شش هشت و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 434 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نور عشقی ابدی جان همه پروانه اوست
طعم شیرین حقیقت ته پیمانه اوست
مردی و معرفت از شیوه مردانه اوست
جان به قربان سری که سر جانانه اوست

"این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست&qu

ادامه شعر ...
 • خوانش: 436 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از خـــرمــــن فضلـــــــت ای قتیــــل العبـــرات
یک دانـــــه برای من ز یک خوشـــــه بس است
محـــــرم به محـــــرّم چو شــــــوم ، بهر طــواف
یک گوشه از آن ضریــح شش گوشه بس است
یک قط

ادامه شعر ...