دسته بندی: ترجیع بند
 • خوانش: 242 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شاهی  که  سپر کرده   به  غمخانه  دعا را

بوسیده   به   حق  کعبه ی  زیبای   خدا را

برهم  زده   با  خطبه ی خود  رسم خطا را

افکنده  ز بن  ریشه ی  هر رنگ  و  ریا را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 189 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تلگرام اومد و هوش از سرم رفت

کتاب و درس و حتی دفترم رفت

ریاضی و علوم و هنرم رفت

نشستم روز و شب پای مجازی

امان از این فضاهای مجازی

****************

ادامه شعر ...
 • خوانش: 367 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


با در گذشت بزرگ خاندان « بانو تبریزی » که حکم مادری (رضاعی)مان را داشتند . 
شاید ! نتوانم در خدمت باشم . 
تا بعد ......

تقدیم :
..........
مـادر ! ای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 419 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">ای روح عـــــدالـــــت مُؤبّــــد
سیمای تــــو عصــــــمت مؤکّد
همتا تو وجــبرئیل در عرش               در فرش یگانه بــا مـــــحمّد
میـزان کمــال حقـــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 398 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زمین و سما را چنان آفرید
که خورشید و انجم بیامد پدید ( والشمس مستقر ا لها)

بدون ستون بی نیازی به دید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 521 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

میلاد نور
ای نــــور امیـــــد بخــــش دلها کاظم
در معرفــــت و کمـــــال دریـــا کاظم
با خـــــوی محمـــدی و ابـــراهیمـــی
بودی تو مسیح و نـوح و موسی کاظم.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 389 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پاییز رسیده و بهارم میرفت
آن لحظه ی شورو انتظارم میرفت
انگارجوانی هدر رفته ی من
برترک دوچرخه ازکنارم میرفت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 311 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

روی تن شب شکسته تیری اینجا
مرداب به گل نشسته دیری اینجا
دستان بزرگ مرگ روی شهر
عاشق شده لاک پشت پیری اینجا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 313 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از خلسه و شرح آرزو میگفتم
من از تو هنوز ،مو به مو میگفتم
از پشت وضوی این نماز حیرت
گفتند اذان بگو ...ازاو میگفتم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 445 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دیـــــوانـــه دلــــم ز گفتگـــو می شکند
یــــاس آمـــــده قـــــاب آرزو می شکند
اینسان که خزان گرفته سرتاسر دشت
آواز پـــــــرنــــده در گلـــــو می شکند.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 317 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تحریم چهل ساله به تدبیر تو مرد
کیک هسته ای برای ما گشته است ترد
اینها همگی کنار ، آقای ظریف
آن مهره ی مارت دل اشتون را برد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 427 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ما عشق شهادتیم و این باور ماست
سربند حسین بن علی بر سر ماست
یک جمله ی ما امید دشمن را برد :
سید علی خامنه ای رهبر ماست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 380 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

تحریم که رف بدون سایفون بنویس
از ردبول و ماکروسافتو و آیفون بنویس
ای خواجه که از لیلی و مجنون گفتی
حالا بشین از ظریف و اشتون بنویس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 554 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

دیشب من و دل به هم صفا می کردیم
تـــا وقـــت سحـــر خدا خدا می کردیم

بـــا زمــــزمـــه ی زیـــــارت عاشــورا
در اشک سفـــر بـــه کربلا می کردیم.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 565 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هستی همه را حکایت نی دیدم
در هر نفسی شکایت نی دیدم
روزی که سر بریده بر نی می رفت
رفتن همه را روایت نی دیدمپیراهن گل دریده من خاموشم
خواب همگان پریده من خاموشم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 430 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عبّـــــاس که شیـــر بیشه ی توحید است
کانـــــون صفـــــا و مرکـــز امّیـــــد است
در پهنــــــه ی بیکـــــــــران اخلاص و ولا
او مـــاه و حسین بن علی خورشید است.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 529 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آنان که به «شعـــر پـاک» ایمان دارند
یکپارچـــــه خصلــــت کریمان دارند
در هر وادی چـه علم باشد چه ادب
امّیـــــد به اعتلای ایـــــــران دارند.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 579 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

«طارق» که نوید «شعر پاک» آورده ست
ســـردفتـــر عشق را ملاک آورده ست
دامــن دامــن گل از گلستـــــان ادب
ماننــــد ستـــــاره تابناک آورده ست.

ادامه شعر ...