دسته بندی: جهادفرهنگی
 • خوانش: 223 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

 

فرقی نمی کند

 

طبقه ی پانزده یا یک

 

تو در تیررس

 

دوربین جلو هستی.

 

 

 <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 445 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دستت به رسم عهد، به من دِه برادرم

وانگه به هوش باش و تو بنشین برابرم

شعرِ خدا ست، ذکرِ حقیقت به هر زبان

باید سرود شعر خدا را، بر آن سرم

 هرگز وفا به عهد، ستمگر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 366 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شب نخلستان شب واویلا که علی نالد به دل صحرا 
نه برای رنج و غم دنیا؛ که ندارد یار و کسی مولا 

شب نخلستان شب بی همتا شب تاریکی چه روان فرسا
كه علي چون شير خروش آرد به دل چاهي ز ج

ادامه شعر ...
 • خوانش: 657 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 28
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

تا دغدغه‌هایمان اراضی بودند ... مردم ز خدای خویش راضی بودند ...
با رفتن مال، دین و ایمان هم رفت ... سجاده و جانماز بازی بودند ...

روزی سه نماز، آشکارا خواندیم ... در گیر و گدار م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 538 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

عشق/پروین/بمب صبح بودوداشتم با موتور هوندا تریل با سرعت تمام داشتم به طرف قرارگاه میرفتم هواسرد وسوزناک بود یهویی کلاهمو باد برد برگشتم که کلاهمو بردارم دیدم دختری کلاه به دست داره به طرفم میاد .ی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 607 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 25
 • تعداد نقد: 10

ادامه شعر

ادامه

بنام خدا
هوا داشت سرد میشد اوایل پاییز بود .دلم واسه شهر ودیار وخانواده تنگ شده بود وروی نیمکت پارک نشسته وبه صدای ضجه ی برگهای خشک که زیر پای عابران له میشد گوش میدادم. یه لحظه احساس کردم کسی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 519 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 43
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هفتاد ودو واژه خونین
برزمین تفتیده ی نینوا جاری
تمام قاموسها
بی رونق شدند
.....................................
درصحرای مغموم وپرهیاهو
آسمان شکافت
هفتادو دو مردنورانی <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 625 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

من مي روم قسمت شود تا

يك حرف بي مقصد شود ، ما

يك سوءظن!يك زن فقط يا!!؟

او مي رود قسمت شود با!!


مينا اميني

بهار
94/3/20

ادامه شعر ...