دسته بندی: حقوق بشر
 • خوانش: 246 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نگذار از قلبت خدايت را بگيرند
با يك قفس شورِ صدايت را بگيرند

 

اينها قسم خوردند در يلداى وحشت
روياى سبزِ شبنمايت را بگيرند

 

از مسند لبخند، پايين

ادامه شعر ...
 • خوانش: 381 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حقوق بشر استکباری در جهت منافع  استکبار حرکت می کند

 خرد ، دانش و تجربه به ما می گوید که به سمت حقوق بشر اسلامی حرکت کنیم.

در این کلیپ حقایق دین مبین اسلام در خصوص حقوق بشر گفته می

ادامه شعر ...
 • خوانش: 312 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از بند بگو مرا رها خواهی کرد

بی شک سرشب مرا دعا خواهی کرد

کشمیری ام و هنوز هم منتظرم

کی قفل سکوت را تو وا خواهی کرد

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 437 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


گواهی

از "حقوق بی بشر "می رنجم از شیطان پرست 
هر چه بوده بر سر راهش زد و درهم شکست

خون به راه افتاده  از چین و چروک نقشه ام
بس که موشک پشت موشک بر سراپایم نشس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 601 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سحر که واشود آغوش ساده ی خورشید
غزل شنیــــده شود از اراده ی خورشید

نگاه ســـــــــاده ی مهتاب می زند لبخند
به روی حضرت گل با افاده ی خــورشید

ستاره ها به تن آسمان چکیــــ

ادامه شعر ...