دسته بندی: زن-مرد
 • خوانش: 186 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه کسی همدلم و محرمِ اسرارم شد؟
چه کسی همسفرِ مقصدِ پربارم شد؟

خواستم سوزِ غزل محنتِ مادر باشد
پینه ء دستِ کسی جلوه در افکارم شد

خواستم نَقل کنم عمرِ گرانقدرِ پدر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 269 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این اصل ماجرا نیست ؛ یک سمبلی ست از دوست

آن را که کرده پنهان ؛ انگار که فراروست ....

زن را به گُل چه حاجت ؟ چون خود گل بهشت است

امٌا طلا و الماس ، معبود و سرنوشت است ....

ادامه شعر ...
 • خوانش: 225 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

               ارزانی همه بانوان ایران زمین

 

 

غزلی  خواهم  ساخت ، غزلی پر  ز  امید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 302 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خواب شیطانی 
حوا به خوابم آمد و پرسیدمش ز راز 
رازی که بُد نهفته در آن قصه دراز: 
دیوار و مار و باغ بهشت برین ِ ناز
اغوا ز سیب و گندم و آن دیو حیله باز 
از این که او

ادامه شعر ...
 • خوانش: 445 مرتبه
 • سپاس: 16
 • تعداد نظر: 26
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جایی از این  جهان 

 

باید پیراهنت را آویزان کرده باشی

 

وگرنه

 

این دیوانه بازی های باد

 

عادی نیست.

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 364 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رج به رج

 

ثانیه  ها را

 

برای رسیدن به یک دقیقه نگاهت می بافتم

 

غافل  ازینکه

 

گربه ی بازیگوش حواسم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 402 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حالا

تا ماه آمدنت

باردار می مانم.

 

 

مینا امینی

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 540 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 24
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آقا،

لطفا

لختی بایست..

 

برگرد و صلاح ات را از سینه ام بیرون بکش..

 

 

و خواهشا

دیگر هیچ وقت اینقدر بد نگاهم نکن..

ادامه شعر ...
 • خوانش: 740 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

پیله ی تنگِ مرا رو به خیابان بِشِکن

جفت کن کفش مرا با غمِ تنهاییِ من

زیر تیغ تو رگم رقص کنان می آید

تا بمیریم منو واژه ی تحمیلیِ زن

 

ادامه...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 462 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ول کن

 

دستش را کندی

 

چمدانی که به زور

 

با خود می کشی...

 

 

مینا امینی

پاییز94/آذرماه

ادامه شعر ...