دسته بندی: سیاست
 • خوانش: 165 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای که از خون ملل چنگال ناپاکت ترست
ریشه واصل وجودت عین ومصداق شرست
دائماً دم میزنی از یک حقوق بی بشر
ادعای نخ نمای تو تهوع آورست
تفرقه انداختی داری حکومت می کنی
نور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 342 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

کس نداند رنج پنهان پشت استثمار ها
ظلم بی اندازه در مبنای استکبار ها

 

غارت و کشور گشایی ها دگر مقصود نیست
دین و فرهنگ است در تاراج اس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 262 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جنگ

سراغ

زنی را می گرفت که

او

پسرش را

نکشته بود!

 

 

 

 

مینا امینی

آبان سال 95

ادامه شعر ...
 • خوانش: 259 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">میکائیل تسبیحش را دور انداخت،

و خورشید ققنوس را در قاف بلعید.

و بلافاصله ،

فشار آفتاب بالا زد!

و همه ی ستاره ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 520 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نازک ترین نارنجی ها
مـویه ره ، بستم ؛ ممـوید چینی ام ؛ کز بش زنی
چین پر، دارد جبین ؛ هی های...! پرچین، نشکنی
حافظی بختـی ، نجـویـد ؛ رنـدی یی معشوقه بـاز
طـالـع سعـد . ی ، نخـوانند

ادامه شعر ...