دسته بندی: طنزادبی
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بــــه قمــــر گفت مـــــادرش روزی

دختــــرم از چــــه بــد پک و پوزی؟

زشـــت و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 156 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 12

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">میدانِ بزرگِ شهر، دیدم پسری

از نسلِ بنی آدمِ گندم خورده

با ضربه ی شلاق به خ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 114 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">سالِ سوم، درسِ آخر، مبحثِ وزن فَعَل

دلبری استاد، من هم کودکی رِند و دَغل

گفت یک مصرع به وزنِ فوق داری؟ گفتمش:

لا لبی الا لبت لا لذ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دانم که یکی لعبتکی بود به شهری

چشمان خلایق همه اندر بر و رویش

از شوفر و از موفر و از ترک ومسیحا

بودند هواخواه وی اندر سرکویش

بزاز بدادی بویش چادر ارزان

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای عابدان ای عابدان گردم بلا گردانتان
ارکه نمیداری قبول من لیفه و طنبانتان
هم از بلا بگذر جفابامن چرایی بی وفا
ای من فدای لیفه و طنبان چون دامانتان
نی دکمه نی زیپی بدوباما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بی دلهره و واهمه ، مثل هر سال

بستند دو باره ،آب را بی جنجال

 

از بس که شده بسته و گاهی شده باز

خوبست که زوج و فرد،گردد هرسال

 

م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 87 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">با حنجره ی گرفته آواز چرا؟

تا قابلمه هست منتِ ساز چرا؟

امسال شعار شرکت گاز این است:

تا بوسه ی عاشقانه هست گاز چرا؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 223 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

 

                         « به نام خدا »
 

  ای دوست نخور غُصّه اگر قافیه تنگ است...

    بی قافیه هم شعرِ تو زیبا و قشنگ است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 183 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">گرچه خالی می شود همچون تویوتا باک خر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 155 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نیست در شهر پرایدی که دل ما ببرد
بختم ار یار شود ، بنزم از اینجا ببرد

 

کو حریفی کش و سر مست که پیش کرمش
پژوی سوخته دل نام تمنا ببرد!

 

راهبانا! ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 139 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">ای ساربان آهسته رو کارام جانم میرود

یارانه ام! یارانه ام! از جیب جانم میرود!

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 141 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">فقط انگار در این ترم دل من دل نیست

کسی انگار به جز من به دهی سائل نیست

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 138 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">هر که رخ وام دید ، از دلش آرام رفت
خویش ندارد برون ، هرکه در این دام رفت

 

قسط تو میرفت و ما ،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 212 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مُحتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت *

مست ، مستی کرد ، آمد پیش و دندانش گرفت

در هوا تا چرخ می زد مشتِ مردِ محتسب

جای خالی داد ، خم شد ، بندِ تُنبانش گرفت

محتسب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 227 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزِ زن زندگی مرد الی زندان است
مردنِ مرد ، و آن مردترین مردان است

روز حوٌاست که شد حامله آدم به بهشت
روز وارونگی جوٌ و جهان و جان است

خشت اوٌل ز خوشی نه که ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 421 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 41
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


چون که افتادم به روی خاک دیدم بس سیاه ست
قابله بس زیرک است و گوئیا از مافیا ست ...

این چه تبعیدی است در این دار فانی ! لعنتی !
پس مرا شستند و در قنداق ... انگار آسیاست<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 361 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 30
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


من !
 در این دنیا که « آن دنیا » ی توست
مانده ام حیران !
و
سرگردان !
که راه راست را از چپ نمی بینم .
همه خوبی است :
یکسان ، یک قواره ، یک نشان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 188 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تلگرام اومد و هوش از سرم رفت

کتاب و درس و حتی دفترم رفت

ریاضی و علوم و هنرم رفت

نشستم روز و شب پای مجازی

امان از این فضاهای مجازی

****************

ادامه شعر ...
 • خوانش: 724 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه می کوشی کــه هستــم را بگیری

دل زیبــــــاپـــــرستــــم را بگیری

به جای «مچ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 470 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پیــرمــرد فالگیــــری در گــذر

دیــدم و گفتم : چطوری ای پدر؟

گفت : دارم کسب روزی

ادامه شعر ...