دسته بندی: عشق
 • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به نام خداوند منّان

 

هر چه از هجر و ره عشق کشیدیم بس است
تله بسیار شد و راه  پر از خار و خس است

 

دیگر از عهد و وفا و سخن دوست مگو
که در این دوره

ادامه شعر ...
 • خوانش: 14 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آهش به آتش میکشد هر بیدلِ عقیم را
هر لحظه نجوا میکند آن شاهد کریم را...

تا انتها سر میکشد هر باده ی تلخ غزل
مستانه از سر میبرد هر صحبت حکیم را...

بی جان تر از دیروز ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


درجهان‌ْکمرنگ‌شدغوغای‌عشق 
نیست‌دردل‌هادگرسودای‌عشق 
مردمان سَر در گریبـانِ غم اند 
کَس‌نمی‌خواهددگرفردای‌عشق 
نیست‌اینجا قیس‌ِمجنونی‌دریغ 
تاسبـــوئی بِشکَن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 962 مرتبه
 • سپاس: 19
 • تعداد نظر: 33
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

 

مثل باران به دشت چشمانت
مثل عطر شقایق عاشق
روی تصویرِ سبز احساست
می نویسم فدای تو، طارق

می نویسم که رفتنی هستم
مثل برگی که با خزان رقصید
م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بید مجنون تو و زلف پریشان درباد

دیده خون من واین دل حیران درباد

می نهی سربه سر شانه دل با گیسو

می کنی خانه اش ای دلشده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 25 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">  اَزل 
  
از  ازل  در چرخ  گردون غم  فراوان بوده  است
 آدمی هم  در بَرَش یک چند مهمان بوده است
از  ا ز ل  که  قرعه  را  بر  نا مِ   ا نسا نها  زد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 54 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">«می خواستم ای دوست که یارت باشم»
در خاک رهت گرد لباست باشم
دیدم به دو چشم چشمۂ طوفانی
من قطره شدم که بر لبانت باشم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


چشم انتظار تو بودم 
که قاصدک پیامی ز تو ارد 
طوفان شدو 
قاصدک را با خود برد 
و من ماندم و
در انتظار 
طوفانی مخالف 

عبدالحمید بنی اسدی ( شوری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;"> عاشقی

 

الا ای عاشقی بنگر که خون کردی تو بردلها

 که از ظل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 44 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جاري از ديده بود اين دل خونم امشب

بحر احمر شود اين كنج سكونم امشب

من كه يك عمر نهفتم به دلم داغ فراق

برملا شد همه اسرار درونم امشب

شب هجران تو و حسرت وصلت هيهات

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(استقبال از غزل حضرت حافظ)

دگر با سحر چشمانت دلم افسون نخواهد شد

ز تاب طره زلفت دلم مفتون نخواهد شد

هزاران بار دل بردي ، ولي افسوس آزردي

دل آزار اين دل زارم ، د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 54 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این سنگ، دل سنگِ نگاری بوده ست

بشکسته ز آهِ بیقراری بوده ست

زین چاک که با سوزن و نخ گشته رفو

پیداست که سینه چاکِ یاری بودست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نگاهــم را نباشـد جـرأت پـرواز در کویش

مگر دل پیش تر از دیده آن جا گام بگذارد

د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گر دست دهد مجال ِمستي ، خوش باش

از مستي اگر سبو شكستي  ، خوش باش

شالوده ي عمر ما بنا شد به فنا 

در عالمِ نيست ، تا كه هستي  خوش باش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بت من وقت گل و موسم ناز است بيا

عاشق بي سر و پا غرق نياز است بيا

من چه گويم ز پريشاني شبهاي فراق

قصه ي كوره رهي دور و دراز است بيا

روي تو قبله ي ارباب نياز است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 66 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آن شب كه به خواب ديدمش من 

مادر به بَرِ فرشتگان بود

در هاله ي نور بي كرانه

سيماي بهشتي اش عيان بود

بر مصحف پُر خط جبينش

بس قصه ز غصه ها نهان بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در صبح ازل گر ز لبت كام گرفتيم

در بستر شام ابد آرام گرفتيم

از ميكده ي چشم خمارت بت خمار

مخمور فتاديم ز بس جام گرفتيم

از طره  ي زلف سيهت نيست گريزي

عمر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تا عشق تو بر گردن من طوق انداخت

در اين دل نا اميد من شوق انداخت

گه چشم و گه ابرو و گهي هم زلفت

در طبع غزلسراي من ذوق انداخت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 101 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلکِ مرده ی مارا خبر از یار چرا...؟!
دیدگان تر مارا غم دیدار چرا...؟!

 

دلمان بی نوسان شد ته زندان غمش
کام این بی همگان را لب سیگار چرا...؟!

 

همه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 98 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


افتخـاری نیست بــالاتر زِعشق 
ساحــلی آرام و زیبـــاتر زِعشق 
گَرمیِ دستــــانِ یـارم آرزوست 
عطر وبویی‌نیست‌بویاتر زِعشق 
کَس تواند بهرِ من گــوید سخن 
یک ک

ادامه شعر ...