دسته بندی: غم و اندوه
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل زارم گـــرفتـــار جنـــونـه

روان از دیده ام سیـلاب خونـه

دریـغ از جمـع یاران

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


زمین لـرزید و دل لرزان‌تر از آن 
همهْ ، آوار و دل ویــران‌تر از آن 
صــدایِ ناله و فـریاد ، برخاست 
جهان‌مبهوت ومن‌حیران‌تر از آن 
یکی مصدوم و دیگــر ، زیرِ آوار 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 205 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای آن کـه بـه انجمـــن مـــرادم خوانی

استـــاد و سخنـــور و رشــــادم خوانی

ام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 252 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


یک نفر شادی زده زیر دلش
می فروشد یک عدد کلیه او
یک نفردرمانده زیراگربه اش
گم شده بیچاره گرم جستجو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 231 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با این شکوفه ها 

بهار نمی شود

وقتی روی دلم

 زخمِ

هزار تیغِ بلاست

بی تو 

ترانه ی باد و باران

گل و سبزه را

کسی نخواهد سرود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 335 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شعرهایت
به دنبالت می گردند
نمی دانستند
روزی پرنده میشوی

زهرانادری

شعرپریسکه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 312 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


سقف شعرم 
    ترک برداشت
        بس که آوار شد
            دردمن بر سرش

 

به ترکی

شعریمین دامی
       چاتلانیب
بس کی اؤچوب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 252 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلم درخت نبود
اما روزگار 
تبرش را باآن
آزمایش کرد

زهرانادری

شعرپریسکه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 173 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

هزاران در هزاران
ماجرای غمت را شنیده ام 
و هر بار
 بیش تر از پیش
چشمهایم هوس باریدن
در کویر غمت دارند
و آسمان ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 325 مرتبه
 • سپاس: 15
 • تعداد نظر: 26
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خشکسالی چشمانم،

به پایان رسید و

در گوشه ای کز کرده

قلم در دستم می لرزد...

سخت است باورش

پادشاهِ ملکِ ادب

همانکه تواضع،

برخاکش زانو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 165 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تقدیم به حماسه سازان غیور و مظلوم سرزمینم
آتشنشانان عزیز

⚫️⚫️⚫️

.

درد نحسی به دلم   پیچیده
مار غم دور و برم پیچیده

.

به زبان نجس آتش و د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 272 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                « به نام خدا »

 

تقدیم به آتشنشانان جان برکف و ایثارگر وطن ...

    

 

      باز هم سویِ خطر رفتند آن مردانِ مرد

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 320 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هیچ وقت خوشحالیم رو سر این شعر فراموش نمیکنم. اولین شعری که وزن درست و قافیه و ردیف داشت و اولین نمره ام رو از استاد (بی نشانم)گرفتم????..

یاد اون روزا بخیر..

امشب که می آیی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 313 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلم از روز و شب این ستـــم آباد گرفت

که گریبــــان مرا پنجـــه ی بیداد گرفت

شمع شوقی که شبستانم از آن روشن بود

رهــــزن حادثه در رهگـــذر بـاد گرفت

خستـه از پوی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 422 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آخ که دلتنگِ قدیما شدم 
خسته زِ نامردیِ دنیا شدم 
آهِ جگر سوز شـده کارِ من 
اشک‌شده‌همدم‌وغمخوارِمن 
آه کجـایی ٬ پـدرِ قهـرمان 
مـــادرِ با عاطفـه و مهربان 
ح

ادامه شعر ...
 • خوانش: 220 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


این بار ستم راهی کشمیر شده
این سیل غم از غرب سرازیر شده

 

با این همه ظلم پس بگویید چرا
دوران ظهور حضرتش دیر شده؟!

 

https://telegram.me/ms

ادامه شعر ...
 • خوانش: 368 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right">غمنامه دل

امشب ای دل ! نالـــــه کن تا صبحگاه

وز درون جــــان بـــــرآور سوز و آه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 290 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به مرگ افكــار توي سرم فكر مي كنم
به گونه هاي خيس و ترم فكر مي كنم
تمـــام شبــــم را به زور مـــي خوابــــم
به خــــواب قبـل سحـــرم فكر مي كنم
به اينكــــــه صبح مــــي د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1094 مرتبه
 • سپاس: 23
 • تعداد نظر: 42
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مثل یک شعلۀ مصنوعی مادام العمر
روزهایم همه پاسوختۀ تکرار است
شده ام آبنمایی که بدور از دریا
درد جاری شدنش از سر یک اجبار است

 

زندگی دشت وسیعی ست که از هر سمتش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 431 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بانو!
مرا به درخت ها معرفی کن
ریشه در خاک جا مانده ام!
از تن بریده ام
از سر شکسته
خسته
خسته...

ادامه شعر ...