دسته بندی: تک بیت
 • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


عطر تو جا مانده بر دستانِ من
کاش می‌شد نور چشمانت، چراغِ راهِ من...

 

آرزو محمدزاده

 

پ.ن: به یاد عطر جا مونده به روی دستهام...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کار کفر دل چو در میخانه ها بالا گرفت

ترسم از مسجد ریا آید مسلمانش کند!

*

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

 

فواره های سبز، فراموش کرده اند

اجبارِ سرنگونیِ پاییزِ سرخ را             

                             

                             

             

ادامه شعر ...
 • خوانش: 95 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می‌اید خبر رُجعت تو از رّه دور
می‌تاید به شبم ،نور و سرور

 

آرزو محمدزاده

 

دی ماه 96

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نیست باشد...

هست ، امّا در حساب!

کوشش شمع...

پیش نورِ آفــــــتاب

 

 

 

* ح . رزاس

طُرفه ـ ۹۶/۱۰/۸

ادامه شعر ...
 • خوانش: 61 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طبل تو خالی صدایش گوش عالم کر کند

ادّعا بسیار دارد آن که او کاری نکرد

حسن جعفری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 188 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


سبزی  گلدانِ عشق از
بوسه‌های  ناب توست

 

سرخی اندیشه‌ام از
آتش  احساس توست

 

آرزو محمدزاده

 

18 آذر 96

ادامه شعر ...
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#تک_بیت

من ماندم و چشم تر و احساس خریت

ای بر پدر عشق و همین بی پدری ها..

#سوگند_صفا✒️

ادامه شعر ...
 • خوانش: 44 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آب ما نبود که به سرما فسرده شد
آه بود که به اشکی چکیده در آب

 

✍ح_رزاس
▫آه سرد_۹۶/۸/۹

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همچو سنگ و آهنم در دست دوست 
جفت باید صافی ات ، این " هـ  " ایِ؟ " هو " ست 

 

 

 

✍ح_رزاس
▫احتجاب_۹۶/۹/۴

ادامه شعر ...
 • خوانش: 68 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1-غمت ای هموطن در شعرهای من نمی گنجد

ز آوار غمت شهر دلم بدجور ویران است...

*******************

2-گسل ، هرجا بلغزد، قصه ویرانیست

تمام سرزمینم درد می گیرد...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 211 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


این گناه  است تو را دیده و جان نسپارم
تو همانی که تو را دیدم و صد دل  دادم...

 

آرزومحمدزاده

 

20آبان96

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ضربه هنگامی خورد انسان که غافل گشته است

این هوای آفتابی بوی طوفان می دهد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 50 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از کاروان کربلا جا مانده ام

جانانه در شام جبران میکنم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هرکسی فریادرس شد ، بی کس را عاقبت

 

حق به فریادش رسد بی شک به وقت بی کسی 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 135 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

درپس هرنکته رازی سربه تو

دائماً کاوش تو میکن،جستجو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 203 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سلامـی میدهم بر روی ماهت

منم چون یوسف افتاده بچاهت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 120 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در تگِ خم نشسته ام شیشهٔ من خاره مکن 
زهد دراز من بچین، خوی بدت چاره مکن

 

 

..............

✍ ح . رزاس 
▫بی نام ۴ـ ۹۶/۵/۳۱

ادامه شعر ...
 • خوانش: 128 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هر که درین بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند

هر که بود طالب دیدار دوست

آب دمی نیشترش می دهند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 236 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عزیز شعر و عاطفه

شبت پر از خیالِ عشق♥

 

سپردمت به جادوی

نگاهِ بی زوالِ عشق♥

 

مهناز نصیرپور

ادامه شعر ...