دسته بندی: قدس
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#پایتخت

گویند چهار میلیارد سال پیش
که خبری نبود،زماهواره و دیش

آفریدگار هستی
زمین آفرید،دو دستی

حکیمی آمد،در آن دوره
زمین را کرد دو نیم کره

ادامه شعر ...
 • خوانش: 89 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سید حسن عزیز ما گفت
با تیغ زبان قبیله ای را
برپا بکنید با کلک ها
هر حقه و یا که حیله ای را
در کار بگیرید و ببندید
هر جای جهان وسیله ای را
تا که بکشید رو به پا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 321 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

اردوغان بارؤیای امپراطوری عثمانی درسر، درآستانه ی روزقدس دست در دستان ناتانیاهو ،رژیم صهیونیستی رابه رسمیت می شناسد وهمه می دانند ومی دانیم که این همه، واکنشیست به آرزوی برقراری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 289 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


به یاد تمام  مردم فلسطین بخصوص کودکان مظلومش


«گواهی»

از* "حقوق بی بشر "می رنجم از شیطان پرست 
هر چه بوده بر سر راهش زد و درهم شکست

خون به راه افتاد

ادامه شعر ...