دسته بندی: کتاب و کتاب‌خوانی
  • خوانش: 183 مرتبه
  • سپاس: 1
  • تعداد نظر: 1
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ترسم نکند به من تبر ظلم کند
من به قلم او به این اثر ظلم کند

از چاپ کتاب منصرف خواهم شد
شعرم به درخت ها اگر ظلم کند

ادامه شعر ...