دسته بندی: کودکی
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هـر شب کنـــار جعبـه ی اسباب بازی ها

در جستجـــوی روزهــــای کودکی هایم

پیــری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 201 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">هدیه ای برای مادر

 

امروز با یک کارِ قشنگ و زیبا
من از زمین زَدم به آسمون پل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 175 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">آداب غذا خوردن

 

 

چه خوبه که یادمون نره یه وقت
احترامِ سُفره رو داشته باشیم
قبلِ هر وَعده غذا خوردَ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 245 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">روزه در روز های گرم

 

میگی وای هوا چه گرمه ، روزِگار خیلی بلندِ
خدا آخه تویِ گرما ، چرا ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 234 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">زهرا ، زیباترین نام


مادرم نامِ مَرا زهرا گذاشت

بَر من او یک نامِ بی همتا گذاشت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 338 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">سلامِ کودکانه

 

یه بچه ای رو میشناسم همیشه
وقتی من و میبینه میگه سلام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 252 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">نماز ِ کودکانه

 

 

بچه ٔ باهوش میدونه ، تو هر شرایطِ سخت
نمازِش و بخونه ، به موقع اولِ وقت
چون میدونه خد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 138 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">دخترِ شیعه

 


دخترِ شیعه باید ، همیشه باشه یادش
هرگز تو دینِ اسلام ، قشنگ نبوده تهمت
نباید اون بخنده ،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 703 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


گرگ آمده بره های ما را برده
از غصه شدم زرد ،شدم پژمرده

 

ای کاش  بگویند شبی از شب ها
یک گله ی بره  گرگ بد را خورده

#عفت_نظری
#شعر_کودک_و_نوجو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 303 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify">نمی دانم گرمای تابستان بود

یا حرارت شیطنت های من

اما خوب به خاطر دارم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 354 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یــکی‌ عاشــــق و دلبستــــه بود از تَـــهِ دل فکـــرِ مــنِ خسـتـــــه بود کاش یکی حــــرفِ مــــرا می‌شنیــــد دستْ‌ به‌ رخســــاره‌یِ‌ مــن‌ می‌کشیــد کاش پـــدر تکیـــــه گَهَم زنــــده ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 437 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 22
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خانه ی کودکی

 

کو کجاست آن....
خانه ی کودکی ی کاهگلی ..!
بوی نم بوی رطوبت بر خاک
بوی کا(ه)گل 
وقت باریدن باران نم نم!   
بوی گوجه...
بوی ف

ادامه شعر ...