دسته بندی: ماوراءطبیعه
  • خوانش: 581 مرتبه
  • سپاس: 9
  • تعداد نظر: 24
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ما ســـواران شهـــــــر گمشده ایم

تکیـــه داده بـــــه هـم چو تنهایان

نـــه امی

ادامه شعر ...