دسته بندی: محیط زیست
 • خوانش: 365 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بر سنگ لوحِ سخرهء البرزِ استوار
روئیده تک درختی وپوشیده از غبار

آویز و سربه زیر چو یک طرحِ بی نظیر
صد آفرین به خالقِ این نقشِ ماندگار

اینسوی لوحِ چشم نوازِ درخت و کوه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 719 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


با این خبرت درخت پس می افتد
گنجشک به تنگی نفس می افتد

ای باد بگو چه کار باید بکند؟!
ابری که  درون یک قفس می افتد؟

#عفت_نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 361 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از چشم من و تو تیز بین تر بوده است

پژمرده شد از بس که هوا آلوده است

گفتم که :چرا سرمه زدی؟! گفت: ببین

این سرمه که نیست عطسه های دوده است

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 492 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

نـم نـمِ باران و ابـــرِ بـی قـرار 
بویِ‌جان‌بخش‌و دل‌انگیــزِبهـار 
با فـــرودِ قطره‌هایش رویِ آب 

می‌شود پیدا به زیبــــایی حباب
یک‌طرف‌رنگین‌کمانی‌هفت‌رنگ 
سوی

ادامه شعر ...