دسته بندی: نیروی انتظامی
  • خوانش: 220 مرتبه
  • سپاس: 4
  • تعداد نظر: 10
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


‍ سکون از دستان تو 
صلابت از تفنگت
می بارد
پرچم راخون سرخ تو
 سبز میکند
وحصار انگشتانت
محیط میهن را استوار...
کودکان
 بربالش بیدار تو خف

ادامه شعر ...