دسته بندی: وطن
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وطنم

وطن یعنی،عده ای ایستاده و عده ای هم خمن
همه بختا باز میشه توی 22بهمن

وطن یعنی،صبح و دوباره زندگی
دوباره بردگی و بندگی

وطن یعنی،اوقده واسه مشهور شدن

ادامه شعر ...




 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">سه دو بیتی در مورد فتنه و اغتشاش

 

ای کسی که پرچمِ کشور  به آتش می کشی

ادامه شعر ...




 • خوانش: 1031 مرتبه
 • سپاس: 16
 • تعداد نظر: 55
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">قصیده کامل شده  خراسان

 شامل211  بیت

 

خراسان ای زمینَ ت گوهرستان

 سرایَ ت جلوه گاهِ عشق و ایمان

ادامه شعر ...




 • خوانش: 166 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

       « به نام خدا »

 

این طَمَع بر کام دشمن زهر شد

جان فشانی گفتگوی دهر شد

« شهر ما را لطف حق آزاد کرد »

گرچه خرمشهر خونین شهر شد.

 

ادامه شعر ...




 • خوانش: 416 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


« غلام همٌت آنم که در کشاکش دهر 
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است »
                                         حافظ


ولی تعلق بر حق ضرورت است و « وجود »
« بری

ادامه شعر ...




 • خوانش: 322 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                 « به نام خدا »

 

تو زادگاهِ منی؛ خاکِ گُل فِشانِ منی ؛

تو باغِ سبزِ بهشتی؛  تو «اصفهانِ» منی 

 

تو جلوه گاهِ هنر ، در تمامِ آفاقی ؛

ادامه شعر ...




 • خوانش: 362 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کاشـــان مــن ای مهـــد هنرهـای دل انگیز

مــوسیقـــی و نقّاشــی و شعـر و ادب و خط

ادامه شعر ...




 • خوانش: 446 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 24
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

من زنده ام و عشق تو درجان و تنم
پیوسته نشستی به سخن در، سخنم
نامت شده سر سلسله  اخبار جهان
ایران همه همّت همه

ادامه شعر ...




 • خوانش: 455 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">هوایی می ­شوم

حوالی میدان آزادی

ادامه شعر ...