دسته بندی: امام حسین
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

حسین واربه یادتو سینه باید زد

دراین دیاربه یادتوسینه باید زد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">درس عاشورا

درس عاشورا که درس عشق وروح بندگی است

راه امن رستگاری درمسیربن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 44 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">امروز درولایت ما حرف حرف توست

درمنتهای صحبت ماحرف حرف توست

هرچندداغدارتوایم ای شکوه عشق

ادامه شعر ...
 • خوانش: 22 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">کوچ عشق

پیغام یاربودکه آمدبه کربلا

ازکعبه کوچ کردبه صحرای نینوا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">گُلی بر شانهٔ اَحمد

 

یه روز پیامبرِ عزیزِ اسلام

وقتِ نماز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 74 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;"> 

 

پر شده وسعت  نگاه

از  تماشا 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 59 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کاروان غم
................
 
در ذکر مصیبت اهل بیت  امام حسین  علیه السلام
..............................


کاروان غم به راه افتاد در بند  ارا ذل
دختر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 65 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای مرغ دلشکسته...
......
 در مصیبت امام حسین

.......................


   ای مرغ دلشکسته گرفتار چیستی
   ای گلبن امید زگلزار کیستی
  تو ایمنی ندار

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه رفــــته بر تو آن ایّام آقا
که فرمودی سه بار اَلشّام آقا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 41 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

راز درون....

.


راز درون عالم دریا دلان زچیست
شور وشتاب قصه ی این بیدلان زچیست
درگوششان نغمه ی غیر ازحبیب نیست
آن چشم با بصیرت خس را نصیب نیست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 66 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مانند خودت هستی ، مانند امین، اکبر
چون نور پر افشانی ــ « از پا منشین» ــ اکبر
ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">شب یاز دهم

.

مهتاب در فراز بیابان حضورداشت

شبتاب درفرودشتابان عبور داشت

آن شرمسار بود زچشمان آسمان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">ساحت عشق

 

.

درفصل خاک بر سر   در قهقرای شب

لبریز از شکنجه و مملو از تعب

قولی نبود راست  د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 91 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چگونه بود...

 

 

 

چگونه بود که این کاروان نداشت مقر
زجانیان حرامی چرا نداشت مفر
چراحقیقت قرآن فکر جان نکند
دل از دیار گرفته چرا فغان نکند.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 136 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


عشق یعنی نیزه ای بر آن سری
کو بود خونین به حکم دلبری

عشق یعنی تشنگی در شطِّ آب
زندگی باننگ را دیدن سراب

عشق یعنی زخمهای یک بدن
از هزاری بیشتر ای وای من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 145 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چون که عطش برکام او دیدندگفتند
نوباوه هست وقطره ای اورا کند سیر

در  آن  شلوغی  ناگهان دیدند مردم
یک  قطره ای آمد ولی  ازبارش  تیر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 139 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

 

 

کتاب سرخ ِ
عاشورا را
بِبَند
و اشک تابان ِ
سرشار را ,
به باران های
محرّم بسپ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 242 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

بنام خدا

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

خورشید خواهد سوخت
رود فرات خواهد خشکید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 173 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

هزاران در هزاران
ماجرای غمت را شنیده ام 
و هر بار
 بیش تر از پیش
چشمهایم هوس باریدن
در کویر غمت دارند
و آسمان ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 288 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشقِ نابِ توعجب تأثیرداشت 
حالِ من این روزها تغییرداشت 
لحظه ٬ لحظه روزهـــای زندگی 
از زمین تا آسمـان توفیر داشت 
یک زمانی سینه خالی‌ بودوسرد 
اشک‌هم درچشمِ ماتأخیر

ادامه شعر ...