دسته بندی: امام رضا
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خوشا آنکس که مهمان رضا شد
مقیم بارگاه آشنا شد

شراب مهربانی سیر نوشید
دل غمگین او از غم رها شد
 #علیرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 190 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هرگز ،  نمی خواهم بگردم دور دنیا را

چو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 141 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

     گفتم مرا  این عاشقی  در خویشتن  گم  می کند

     تصویر  ِ احساسی دگر  در  ذهن  ِ مردم  می کند

     سُکری  بهشتی  می شود  همسایه  با همزاد  ِ من

     اما 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 182 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">هرگز ،  نمی خواهم بگردم دور دنیا را

چون می پسندم از  همه دنیا همینجا را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 174 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه می شد مست از بوی تو باشم
گرفتار خم موی تو باشم

چه می شد صبحها من دانه پاش
کبوتر کوهی کوی تو باشم
علیرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 312 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">تقدیم به ساحت مقدس ضامن آهو 

 

نشستم زیر باران توی ایوان

ک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 337 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">37

اندر خم این قفل زنم قفل دگر را

بر پنجره ات ضجه زنم خون جگر را

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 108 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


گدای همت بی حد قیصری شده ام
کلاغ آمدم ، اکنون کبوتری شده ام

چرا هبوط و مجازات ما زمین بوده؟
که من روانه ی جنات بهتری شده ام!!!
.
و هشت تا طبق از آسما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 121 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

 


 

سلام کرده و خواهم که زائرت بشوم

اجازه می دهی ای خوب شاعرت بشوم

و بعد هم که بیایم کنارحوض شما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 168 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این تکه از زمین چقدر آسمانی است 
اینجا کبوتران ز پی قاف آمدند 
تا مرز عشق 
مرز جنون 
گنبد طلا 
سودای پروانگی و سوختن 
فنا 
اینجا که چشمهای تمنا پر از د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 165 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">سفری به بهشت

 

تابستون از راه رسید و دوباره
حوصِلمون تو خونه رفته باز سر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 158 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

همراه و همصدا با این ریلهای آهنی رهسپار قطعه ای از بهشتم
گمانم۱۲ساعت تا زمان وصال مانده
ولی قطار دلم چند روزیست که حوالی صحن و سرایت پرسه میزند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 330 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مخمس  با تضمین از غزل "دلم می لرزد" - آقای "حسین طاهری" از زنجان

چشم جان تا حرمت دید ، دلم می لرزد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 221 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

نگاهت می کنم ،وقتی،خودم رامی نمایم گم

سفر تا می کنم سمت خراسان از دیار قم

چه سحرانگیزچشمان تولای پنجره فولاد  

ادامه شعر ...
 • خوانش: 335 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

.

"  شاه عشق " .

 

.

چشم انتظار رویش نور ست، ماه عشق .

تا مهر جلوه گر شود از، بارگاه عشق .

 

خورشید، سوزد از تب حسرت، تمام شب ،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 236 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

 

نقاره می زنند حرم باز می شود

یعنی که گاه عاشقی آغاز می شود

نقاره می زنند، دلم چون کبوتری

بر گِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 233 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

 

نقاره می زنند حرم باز می شود

یعنی که گاه عاشقی آغاز می شود

نقاره می زنند، دلم چون کبوتری

بر گِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 327 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

درد دلی با آقای غریبان

 

می شد کبوتر بود


سقفی برای عاشقی بر پا نکردیم

خودرا از آیین ریا منها نکردیم
 

در کوچه های تیرگی بسیار گشتی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 310 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای چرخ دون برای خدا یکدم
زخم دلم همی بنما مرهم
نیکی ندیدم از تو درین دنیا
تاکی زنی اساس مرا برهم
آنجا نبود درخور دانش هان
فهم و خرد نبود به یک درهم
دانش به نز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 468 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

دلِ تنگم شده معطوف٬کنون سویِ حَرَم
تا رهـایم کُند از غصه و غـم شـــاهِ کَرَم
دلـم آرام شـــود ٬ از ســَرِ آقـــائی خـود
گر کِشد دستِ نوازش زِمحبت به سَرَم
چــون که دورم زِ شمـــا ث

ادامه شعر ...