دسته بندی: امام زمان و دوران غیبت
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

آقای من!
سرودن از برای آمدنت کافی نیست
کاری باید کرد
کمر همت باید بست
نشستن و نوشتن از غیبتت چه سود!؟
برای ظهورت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 22 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


سرِ سنگین‌و دل‌غمگین‌وناشاد 
کویرِ سینه کِی ، می گردد آباد 
روانْ‌پاک وگریبانْ‌چاک وفریاد 
فغانْ از روزگار، ای داد وبیداد 
شبی‌تاریک‌و رَه‌باریــک وبی‌نور 
ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زندگیمان پر شده از سختی دوران بی تو
و هواها شده پر از دود غفلت های از تو

زندگی قلب زمین را جذب خود کرد و سپس
و فضا را سخت و پیچیده نمود و پُر هوس

زندگی، این تاجر طماع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ابرهایِ‌دیده‌ْخون‌بارَد،زِدردِجــــانِ‌من 
غم‌شده‌کَم‌کَم‌رفیق‌و یارِهم‌پیمانِ‌من 
باتـمامِ‌کـوششِ‌روز و شَبَم‌پیــدا نشد 
راهِ‌درمـــــانی‌،برایِ‌دردِ بی‌درمـانِ‌من 
کِی‌ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 77 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

عالم همه محو درحضور رخ تست

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 83 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

سیاست یا دین

دین یا سیاست

شاگردان کانت،

هگل  

مارکس

پوپر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 177 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

آتش بزن آتش بزن آتش بزن آتش

برمن بزن بردل بزن زیبای من آتش

ای یوسف عشق همه عالم کجایی، زن

کنعان دل را لحظه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 120 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

عصرروز ششم و جمله ما چشم به راه

مانده ایم ای همه عشق توراچشم به راه

ندبه خوانیم به محراب طلب درشب عشق

نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 199 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

  

الهی جمعه هایم نرگسی کن

تمام باغ پر از اطلسی کن

هزاران ساله که دلواپسم، دل

رها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 137 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

  

این جمعه گذشت وهمچنان دلواپس

مشتاق تو ،خیل عاشقان ،دلواپس

دیدیم نیامدی سر وعده وُ باز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 287 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طنین از زخم دوش من نمی آید
که بعداز نیش نوش من نمی آید

من آن نیلوفر دربند مردابم
غریوی از خروش من نمی آید

قرق کرده زمستان سرزمینم را
بهار گل فروش من نمی آید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 151 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طنین از زخم دوش من نمی آ ید

که بعد از نیش نوش من نمی آ ید ؟

 

من آ ن نیلوفر در بند مردابم

غریوی از خروش من نمی آ ید

 

قرق کرده زمستان سرزمین

ادامه شعر ...
 • خوانش: 224 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از خال رخت مست وصالم

جان در غم تو گشته وبالم

 

انصاف بده ای گل نرگس

چون در طلبت زار ننالم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 144 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

صل علی عشق سلام علیک

پیش بیا عشق سلام علیک

پیش بیا پیش بیا پیش تر

پیش منا عشق سلام علیک

زیردرختِ ل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 163 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">انتظار جمعه ها

 

دلم مثلِ دلِ اَبرایِ بارونِ بهاری پُر زِ دردِ

نه این جمعه تمامِ جمعه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 261 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همراه سپیده
یک روز دوباره بیخبر می آیی
همراه سپیده ی سحر می آیی

تا پاک شود روی زمین از بتها
با نیزه و شمشیر و تبر می آیی

خورشید نمایان شود از شرق زمین
ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 231 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

دوباره نوبت ِ دلتنگی ام به جمعه رسید
دلم هوای تو کرد و به این بهانه تپید
 
گلوی خاطره هایم گرفته ، بغض آلود
صدای زخمه ی نای ام در آس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 339 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

« نجات خلق » ز ذلٌت مرامنامه ی اوست

همان که دشمن اهریمن است ؛ و طالعِ دوست

 

چه قرن هاست که این گل نهان ؛ و ظاهر بوست

عقب برو ای ابر ! ؛

ادامه شعر ...
 • خوانش: 308 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">اعیادِ شعبانیه


بچه ها آی بچه ها ، رسیده ماه شعبان

ماهِ شور و شادی و ماهِ لبایِ خندان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 268 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نامش همه جا در دل و هم ورد زبان هاست

ظاهر به جهان هیبت دردانه ی زهراست

غایب نشود او و نبودست و نباشد

"ما غایب و او منتظر آمدن ماست"

ادامه شعر ...