دسته بندی: جدایی
 • خوانش: 101 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلکِ مرده ی مارا خبر از یار چرا...؟!
دیدگان تر مارا غم دیدار چرا...؟!

 

دلمان بی نوسان شد ته زندان غمش
کام این بی همگان را لب سیگار چرا...؟!

 

همه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته ام خسته
.
.
خسته ام از این واژه های در سر
خسته ام از این لاله های پرپر

خسته ام از این سینه پر
از اینکه،عشقت را کشیدم جور

خسته ام خسته،سوگند<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 274 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">من همینم ، همین که می بینی! درد، بر دوشِ حسِّ تنهائی

شعرِ تَر می تراود از طبعم، تا بنوشی یک استکان چائی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 130 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">دیگه نمی زارم بری

این خونه از دیوار نیست

تو سینه پر درد من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 160 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اگر عمری به تو گفتم رازم

همه دردو همه سوزو گدازم

برای همدلی بود هم نوایی

زدی زخمه شکسته کهنه سازم 
خاطره

به روی بوم خاطره نشته این کبوترم

ببین

ادامه شعر ...
 • خوانش: 245 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


آن دل  که  به سودای سر زلف تو خون شد
با    اشک   در آمیخت   و از دیده برون شد

روی تو   و    موی تو   و  ابروی تو    را دید
کز    عقل  گذر   کرد   و گرفتار جنون شد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 203 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باغبان تیشه نزن ریشه ی دل پائیزه
بنگر ازدردو غم خود چسان لبریزه
سالهائیست که نهال دل او خشکیده
برگهایش تو ببین زرد شده و میریزه 

اشک

الف اشک که در چشم دلم جاری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 205 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right"> 

چشم انتظاری

 

دلم دیوانگی را ازمن آمـــــوخت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 170 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">همچو آهویی به صحرا ، می دوم با چشم تر

عمری اندر این قفس بودم ندارم بال و پر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 173 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">من آن شمعم که میسوزم ببین تنهای تنهایم

که می بارم خدارا هردمی داغ فراقم من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 308 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


آمدی طفل دل از راه  به در کردی و بردی
نگرانم که پس از قهر به دست که سپردی

ای که درآینه ی  روی تو هردم  نگرانم
آتش آه دلم را به  چه  تدبیر فسردی؟

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 167 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: justify;">به من گفتی که دیوونه

برو دیگه از ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 193 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تـو را آن کس که بــا مـن بدگمان کرد

جفـاجــو ، بـی وفـــا ، نـامـهـربـان کرد

بــه دستــــم بــــاده از جـــام بـلا داد

بــه تیــــغ ناسپاســی قصـد جان کرد

نهـــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1282 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هرچه کنم نمی شـود...، تا بروی تو از دلم
از تو فرار می کنم ...، باز تویی مقابلم

پای کشیده ام ز تو...، تا بروی ز خاطرم
باز به کوچه باغِ غم، دستِ تو شد حمایلم

آبِ رُخم تو بُرده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 187 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شهره شهر منم اینهمه افسانه منم

دل شوریده و محنت کش دیوانه منم

 هر طرف مینگرم دردو غم و هجران است
زین سبب ماه شبم ، ساکن ویرانه منم

دل

ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 261 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سالها من گریه کردم همه خندیدند

هر چه کردند بر من که خود آن دیدند

اشک من را که چو سیل راهی دریا کردند

بخدا که همه روزو همه شب باریدند

شاخه
شاخه از ريشه ي

ادامه شعر ...
 • خوانش: 184 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باغبان تیشه نزن ریشه ی دل پائیزه
بنگر ازدردو غم خود چسان لبریزه
سالهائیست که نهال دل او خشکیده
برگهایش تو ببین زرد شده و میریزه 

اشک

الف اشک که در چشم دلم جاری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 185 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نیرنگ زد آن زرنگ دورم زد و رفت
بی عاطفه ی دورنگ دورم زد و رفت

 

نامرد چقدر ساده گیرم آورد
میدان شدم و قشنگ دورم زد و رفت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 198 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

افتاده تر بیا

 

هنگام آمدن افتاده تر بیا

رویای تو بغلم خواب خواب خواب

 

آهسته تر ز نسیم سحر به وز

نقش خیالی ام افتاده روی آب

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 231 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آمد .......

 او .....

آتش به جانم زد و رفت .

هم چو صیاد تیری رها کرد و رفت .

سوختم  در شوره زار عاشقی .

عاقبت خاکسترم را ...

در مسیر باد رها

ادامه شعر ...