دسته بندی: جشن های ملی
 • خوانش: 193 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

میپرسی ومیگویمت اهل کجایم
از مهدِ علم ومعرفت ایران سرایم

چادرنشینِ دشتِ سرسبزِ شمالم
میبالم از این سرزمینِ بی مثالم

من مرزدارِ خطّهء گرمِ جنوبم
همصحبتِ امواج و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 227 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزِ زن زندگی مرد الی زندان است
مردنِ مرد ، و آن مردترین مردان است

روز حوٌاست که شد حامله آدم به بهشت
روز وارونگی جوٌ و جهان و جان است

خشت اوٌل ز خوشی نه که ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 333 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 31
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


یک تلنگر مستحب در مکروه !

شعر گر در انقلاب روی باشد خوی ما ست
اشک شوق از چشم یک دلجوی باشد جوی ما ست

اندر این عمق زمستان و سیاهی ، شاعران !
آرزو های خوشی اندر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 310 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پیام مهر و بودن داده یلدا

و از باهم سرودن داده یلدا

 

پیام خنده بر لبها نشاندن

دل از کینه زدودن داده یلدا

یلدا مبارک

شب یلدا سر بز می برند و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 497 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بوی گل های بهاری، بوی سبزه ، بوی  نَم

می برد اینک خدا را  این سه  از دل  نقشِ غم

آسمانی پُر زِ ابر و بارش باران به دشت

شادی ات افزون کند ، افزون غمت، بسیار کم

ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 551 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق میخوانم و جز عشـق دگر هیچ مگو
یار فرموده سـفر...، جز ز سفر هیچ مگو

غم اگر می رسد از راه، سلامش مکنید
لب که بگشود، زمن تیغِ تَبَر، هیچ مگو

در دلِ چرخ که

ادامه شعر ...
 • خوانش: 545 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> سـرگرانان رفتـه اند و لطف یاران را خوش است                               

ادامه شعر ...
 • خوانش: 533 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

روایت بوسه 
خواب بی بوسه ، خواب بی هوده است 

خواب خوش ، هست ؛ خواب  بوسیدن  

یک  بهــانه  است  خواب  ؛ تا ،  بوسند

یـا ، بخــوابنــد ؛  بهــــر گل  چیــــدن 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 408 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دوستت دارم یلدا...
نه که چون پایانی...
برپاییز هزار رنگ برگ ریز...
و نه چون آغازی...
بر زمستان زیبای برف خیز...
دوست دارمت
که...
فرصت عاشقی با خیال اور

ادامه شعر ...