دسته بندی: دلشکستگی
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


درجهان‌ْکمرنگ‌شدغوغای‌عشق 
نیست‌دردل‌هادگرسودای‌عشق 
مردمان سَر در گریبـانِ غم اند 
کَس‌نمی‌خواهددگرفردای‌عشق 
نیست‌اینجا قیس‌ِمجنونی‌دریغ 
تاسبـــوئی بِشکَن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 24 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">  اَزل 
  
از  ازل  در چرخ  گردون غم  فراوان بوده  است
 آدمی هم  در بَرَش یک چند مهمان بوده است
از  ا ز ل  که  قرعه  را  بر  نا مِ   ا نسا نها  زد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل زارم گـــرفتـــار جنـــونـه

روان از دیده ام سیـلاب خونـه

دریـغ از جمـع یاران

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزهارفته‌و یک‌عُمر،فناشدافسوس 
زندگی‌دور، زِشادی‌وصفاشدافسوس 
اعتــقادات،شــده‌ملعبه‌یِ‌صـاحبِ زَر 
سینه‌پُرکینه‌و لبریزِجفا شدافسـوس 
همه ، نامَحْرم‌و همدم‌شـده‌غ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزهارفته‌و یک‌عُمر،فناشدافسوس 
زندگی‌دور، زِشادی‌وصفاشدافسوس 
اعتــقادات،شــده‌ملعبه‌یِ‌صـاحبِ زَر 
سینه‌پُرکینه‌و لبریزِجفا شدافسـوس 
همه ، نامَحْرم‌و همدم‌شـده‌غ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 66 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">باران چرا دیگر نمی شویی غمم را ؟
از دست دادم در عطش ها آدمم را
هر سو که پلکم می پرد انبوه درد است
باران بیاور سمت چشمم مرهمم را
تو آگهی از درد و ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">                   بیقراری

                                                                     

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;"> عشق حق

               

از غمِ   هجرانِ  دلبر ،  من  حزینم  ای  خدا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;"> ساکنان عرش

 

باز امشب ناگهان، حالم دگرگون گشته است

قلبِ م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اندوه من این است که در عصر حواشی
یک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشی
دریاچه ی قم باشی و بر زخم دل من
از شوری خود بر دلم هربار بپاشی
یک منبع عالِم خبر آورد که یک عمر
ت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 124 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفتم دلا، دل دل نکن بس است
گفت مگر دست من است،چه کنم دلت  هوای یار دارد
گفتم نکن ای دل، دل او دلدار دگر دارد.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 726 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عروس حجله ی غم روبروی  نرگس ها
نماز خواند و دعایی، به کوی نرگس ها
گرفت دستِ نیازش گلوی نرگس ها

 

گرفته دخترکی عطر و بوی نرگس ها
نگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">     دل شیدایی

                                                          

کَس  ندارد  خبر  ا ز  را زِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">   لیلی و مجنون

 

یک  شبی لیلی  دلش خیلی شکست                           رفت و ا ندر کوچه ی مجنون

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                   « به نام خدا »

 

  خزان رسید و دلم بیقرار خواهد شد !

  خزانِ زندگی ام کِی بهار خواهد شد ؟

  اساس و فلسفهٔ تلخِ زندگی این است ؛

 که

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


در  شهر  زور  گفتند  :  مردار  تازه ممنوع
بر دوش سوگواران ، حمل جنازه ممنوع

جشن و سرور و شادی ، لبخندهای عادی
آن با اجازه تعطیل ، این بی اجازه ممنوع

در بزم در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 199 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">همینکه خواست بجوشد، گرفت بغض قلم را
چگونه شرح دهم ؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 247 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">از عشق سرشته در ازل شد گل ما
با عشق، همیشه میتپد هم، دل ما
هرچند میسر نشد افسوس، وصال
جز هجر نبوده هیچگه، حاصل ما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 140 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">39 
مَن که دراینجا نشسته واژه بازی می کند

کوزه ی عمرش به سرعت،آب خالی می کند

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 178 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

گفته بودی: «اولش سخت است؛ عادت می‌کنی!»
گفته بودم: «جای قلبم هم قضاوت می‌کنی؟!»


هر شبم قرآن به سر دارم که برگردی؛ ولی...

... آیه‌های عشق را، با او تلاوت می‌کنی

ادامه شعر ...