اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 8 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-10‭

غزل ترانه ترین احتیــــــاج تنهایی ست 

تمام ذوق بشـــــــر در رواج تنهایی ست 

 

جهان گذشته و خواهد گــذشت بعد ازاین

زمان همیشه به میل و مزاج تنهایی ست

 

پرنده باش که پروانگی خطــــــــــر دارد 

برای پیله که شوقش عــــلاج تنهایی ست

 

بریدن از شب و شبنم بهـــــانه می خواهد

بهای شعر و غزل تخت وتاج تنهایی ست

 

شکوه باغ به کاجی بلنـــــــــد وابسته ست 

نماد و شوکت هر بـــــاغ کاج تنهایی ست 

 

به واژه های غــــــزل های تلخ من گاهی 

شکسته بغض کسی پشت واج تنهایی ست

 

دلـــــــــــــم گرفته قفس را نشان من ندهید 

پرنده عـــــــــاشق این ازدواج تنهایی ست
اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   جابر ترمک،   زهره خسروی،   علی اصغر اقتداری،   سمانه تیموریان،   حسـین رضـائی،   غزل آرامش،   اله یار خادمیان،   مرجان مطلق،   نگار حسن زاده،    + 415 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل