اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 9 تعداد نقد: 2 شماره ثبت این شعر:‭106-11‭

گرچه دنیا با دلــــــــم نامهربانی کرده است
گاه گاهی این وسط گرگی شبانی کرده است

کد خدا هم کدخـــــــــــــداهای قدیمی نازنین
هرچه یادم هست با دل مهربانی کرده است

سایه چین حسرتــــــــــــم در لابلای دردها
درد گاهی یک غزل را آسمـانی کرده است

یک نسیم از سمت لبهایت چه کاری می کند
غم نفسگیراست ومردم را روانی کرده است

شال سبزت را بیـــابان در غزل فهمیده است
رقص مویت قصـــد موج ناگهانی کرده است

با تصورهای مــــــــن تصویر شعرم را ببین
سالها در من غزل آئینـــــه خوانی کرده است

توی ایلم پرشده صدهــــــا خبر ضد و نقیض
دختر خان با سگ چــــوپان تبانی کرده است
جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل