اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 9 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-12‭

دل کندن از نگـــاه تو هرچند ساده نیست 
در سـایه ی سکوت  تو لبخند ساده نیست 

 

وقتی غزل بهــــانه ی دنیای عاشقی است
بین من و وجودتو پیونـــــــد ساده نیست 

 

مهتاب من بدون تو مجـذور من تهی است 
البرز هم بدون دماوند ســــــــاده نیست

 

دل بسته ام به چشم تو آهوی شعــــرهام
آئینه گی بدون خـداوند ســــــاده نیست 

 

حالا که من اسیرم و تو پادشـــــــاه عشق
زندان برای آدم دربند ســــــــاده نیست 
جابر ترمک 
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل