اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 9 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-16‭

جهان بر مراد کسانی ست که 
غریبانه از عشق دم می زنند
کسانی که دنیایشان کوچک است
و در آسمانها قدم می زنند

جهان بر مراد کسانی ست که 
پرستو صفت بال و پر می زنند 
لطیف اند و با کلک احساس شان
به روی بدی ها قلم می زنند

هم آنان که از جنس ابریشمند
و در پای هر صخره آویشن اند 
و تقدیر آئینه را روز و شب 
فقط با اشاره رقم می زنند

هم آنان که با سایه همسایه اند 
عطش را غریبانه دل می دهند 
و زیباترین صبح را با غزل 
در آغوش شبنم قدم می زنند

جهان محور آزمون است و بس 
تمام دلم غرق خون است و بس
(( کسانی که از عشق دم می زنند 
چرا بین ما را بهم می زنند))
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل