اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 8 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-17‭

وقتی هوای چشـــــــــــم من آرام تر باشد 
باید نگاهم بیقراری خــــــــــــــام تر باشد

صیاد یک عمر است با ترفنــد می خواهد
آهوی این جنـــــــگل کمی در دام تر باشد

دریا که باشی ساحل چشمت چه می فهمد 
امواج بایــــــــــــــــــد تا ابد ناکام تر باشد

خفاش از پرواز جـــــز شب را نمی فهمد 
حق دارد از کفتار خــــــون آشام تر باشد

من، تو، کبوتر، آسمان ، پرواز رقصیدن 
بی بال بودن لـــــذتش یک جام، تر باشد

گاهی فقط زیباست تنــــــــها باشی و تنها 
اما رقیبت واقعن بـــــــــــــــد نام تر باشد 
جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل