اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 26 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-20‭

این روزها دیگر دلــــــــــم مال کسی نیست 
حتا خیالـــــــــــــم تحت اشغال کسی نیست 

تنهای تنهـــــــــــــــا در غزل ها غرق عرقم 
احساس من دیگــــــــر به دنبال کسی نیست 

حتا دلـــــــــــــــــــــم پرواز را از یاد برده 
دنیای مــــــــــــن زیر پرو بال کسی نیست 

باران نبار امشب سکــوتم خیس خیس است 
روی سر احساس من شــــــال کسی نیست 

رودم به دریا می روم تا زنــــــــــده هستم 
هرچند راهم روبه گــــــــودال کسی نیست 

تا موج های غم به ساحـــــــــل میزند مشت 
دریا اسیر ذهن سیــــــــــــــال کسی نیست 
جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل