اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 37 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-22‭

دردهایم همه تکرار غزل های من اند 
همه ی پنجره ها حاصل مروای من اند

 

بغض ها حنجره را یک تنه می پیمایند 
گریه ها شعر ترین رمز معمای من اند 

 

بی تو این پنجره ها را به رویم می بندند
سایه هایی که فقط همدم دنیای من اند 

 

با تو احساس من از آینه ها می رویند 
واژه ها ساده ترین راه به فردای من اند 

 

آسمان هم به نفس های تو در می ماند 
لحظه هایی که لبت قافیه پیمای من اند 

 

کاش یک شب غم شبهای مرا می دیدی
که نفس های تو تکرار نفس های من اند 
جابر ترمک  
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل