اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 13 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-24‭

تقدیم به سوار سبز پوش عشق

 

يک شب بيا حـــــــوالی چشمم قدم بزن

آرامش تمــــــــــــــام جهان را بهم بزن

با دست هـــــای نرگسی ات بخت باغ را

لای نگاه ناز کبوتر رقــــــــــــــــم بزن

چشمت تمام شعر مـرا دست برده است

با پلک خود به روی غـــــزل ها قلم بزن

نه بی خيال عالــــــــــم و آدم شبيه موج

بر اوج قلــه هـای مصمـــــــــم عَلَم بزن

با اشک روی فاصلـــــه ها خط بکش برو

پشت سرت به آينـــــه ها رنگ غم بزن

فکری بحال غربت من کن تو بعد از اين

اصلن بيا زمين و زمـــــــــان را بهم بزن

 

جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل