اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 16 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-27‭

نیستی ؛ جای تو را    آینــــه کاری کردیم 
گوش بر نغمـــــه جانسوز قناری کردیم

 

نیستی ما نفس آینـــــــــه را حس کردیم 
بعد تو هرچه غــــــــزل بود اناری کردیم

 

نیستی درد ســــــــــــــــراغ همه آمد اما 
ما فقط روبرویش باده گســــــاری کردیم

 

خوش بحال تو که رفتی و غـــــزل ها دیدند
من و غم ثانیه را لحظــــــــه شماری کردیم

 

گرچه آرامش این باغ به چشمـــــــان تو بود 
ما فقط بعد شمــــا  مرثیـــــــه جاری کردیم 
جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل