اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 20 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-28‭

نَشِکن آینه ی عشق که مجبور شوی

پیش این شهر پر از آینه مغرور شوی

 

هنر عاشقی این است که یک شب بروی

از نگاه همه حتا خود تو دور شوی

 

باید از ساده ترین راه به من دل بدهی

مصلحت نیست که پیش همه منفور شوی

 

به غزل دل ندهم پس چه گناهی بکنم

بنشین تا شب موعود پر از نور شوی

 

هنراین است که در معرکه ی عشق شبی

شاعر یک غزل ساده و پر شور شوی

 

گاه خوب است بر آشوبی و عاشق بشوی

توی یک شهر پر از دار چو منصور شوی

 

گرچه شرط است که تا قله ی باور برسی

پس نباید عملن وصله ی ناجور شوی

جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل