اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 9 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-3‭

از روی نی نوای تو شد سوره ای غریب
افتاد در گلوی تو دلشوره ای غریب

سهم خدا شدی که تو را مژده داده بود
آن شب که خنده می زدی از کوره ای غریب

یک کاروان مسیر زمان را ادامه داد
پشت سرت به قامت یک دوره ای غریب

از دشت سرخ خون سیاوش دمیده است
در ساحت سلاله ی مستوره ای غریب

من زینبم پیمبر یک آسمان شعور
حالا بخوان برای دلم سوره ای غریب
جابر ترمکاعضایی که این شعر را پسندیده اند :


عسل رادمنشسوگند صفانگار حسن زادهسمانه تیموریان


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

جابر ترمک،   عسل رادمنش،   سوگند صفا،   نگار حسن زاده،   سمانه تیموریان،    + 463 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل