اطلاعات شاعر

  • جابر ترمک
  • کوچ کن در من بهـــــــــــار بعد با ساغر بیا
  • چهارشنبه ۰۸ اردیبهشت ۹۵ - ۲۳:۳۰
  • دسته: غزل - عشق - جدایی
تعداد نظر: 14 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-30‭

عشق هم روزی به چشمان تو منجــر می شود

صبر کن دنیا بدون عشق هم ســـــر می شود

 

طعم گیلاس نگاهت می دهـــــــد آغوش باغ

بعد تو گلهای این آغــــــوش پر پر می شود

 

می روی اما پس از تو کوچه باغ شعـــــر من

از قدم های تو با باران معطــــــــــر می شود

 

لای موهای تو وقتی باد را گـــــــــم می کنم

شعر چشمان تو را قشـــــلاق ، از بر می شود

 

توی آغوشت اگر الهـــــــــــام گیرم از لبت

ذوق من در شهر چشمـــــانت پیمبر می شود

 

صبر کن باران بیایـــــــد چتر گل وا می شود

باغ چشمت لایق الله اکبــــــــــــــر می شود

 

خشکسالی های پی در پی مرا هم خشک کرد

صبر کن یک روز قحطی هم به آخر می رسد

 

کوچ کن در من بهـــــــــــار بعد با ساغر بیا

دشت قشلاق دلــــــم این بار محشر می شود

جابر ترمک

 

 

 
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل