اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 8 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-31‭

همیشه سهم من از خنده هات غم بوده است
تمام بغض دلم قسمت قلم بوده است

همیشه انگل هر باغ از خود باغ است 
همیشه دشمن ما دوست هم بوده است

زمانه فرصت بسیار می دهد بر باد 
اگرچه وحشت طوفان سپیده دم بوده است

هر آنکه آمده از هر مسیر ، خواهد رفت 
همیشه قصه تقدیر، بد قدم بوده است

وفا نکرده به آدم بهشت هم حتا
همیشه خصلت این خاکدان عدم بوده است

از این زمین طمع دوستی نباید کرد 
همیشه آخر هر دوستی ستم بوده است

مسیر رود رفاقت همیشه دریا نیست 
زمان همیشه در این شهر مغتنم بوده است

نوشته ای که قلم را کمی برقصانم 
برای از تو نوشتن بهانه کم بوده است

ببخش حضرت آئینه حال من ابری ست 
همیشه همسفر من فقط دلم بوده است 
جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل